Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zakład Aktywności Zawodowej-Zakład Usług Pralniczych - Powiat Wodzisławski

Zakład Aktywności Zawodowej-Zakład Usług Pralniczych

 

Dyrektor Zakładu: Dezyderiusz Szwagrzak

Adres:

Kierowca/ Przedstawiciel handlowy: Monika Chrzanowska

  • tel. +48 535 254 520

Informacja o działalności Zakładu w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)

Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz pomoc w załatwianiu ważnych życiowych spraw niepełnosprawnych pracowników.

Do zadań Zakładu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej należy:

  1. Organizacja miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ich możliwościami i zainteresowaniami;
  2. Opracowanie indywidualnego programu rehabilitacji zawodowej, pozwalającego osobie niepełnosprawnej na zdobycie podstawowych umiejętności, który w pełni zapewni ich wykorzystanie w pracy zawodowej;
  3. Kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i zakładzie pracy;
  4. Zapewnienie opieki medycznej;
  5. Współpraca z rodzicami i opiekunami niepełnosprawnych pracowników oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych;
  6. Prowadzenie Zakładowego Funduszu Aktywności.

Cele i zadania Zakładu realizowane są poprzez:

  1. Przyuczenie osoby niepełnosprawnej do zawodu;
  2. Opracowanie i realizowanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej;
  3. Prawidłową organizację procesu technologicznego dostosowaną do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.