POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Powiatowe jednostki organizacyjne

Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach

Dyrektor Domu: Maria Janeta

Adres:

Dom zapewnia m.in.:

  1. Całodobową opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi fizycznie, polegającą na udzieleniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji.
  2. Wyżywienie.
  3. Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.
  4. Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców Domu.
  5. Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych.