Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Gorzyczkach

Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Gorzyczkach

 

Adres:

Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Gorzyczkach jest placówką typu socjalizacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci.

Informacja o działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 16KB)