Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » GODÓW

GODÓW

 

  • Kościół drewniany pw. św. Anny w Gołkowicach

Kościół drewniany pw. św. Anny w Gołkowicach pochodzi z 1878 roku. Jest to świątynia orientowana. Wieża kościoła pochodzi z gotyckiego kościoła drewnianego pod tym samym wezwaniem w Pruchnej. Obecne wnętrze kościoła prezentuje styl neogotycki, jednak do naszych czasów zachowały się elementy starszego wyposażenia z wcześniejszych świątyń, m.in. późnogotycka Piękna Madonna, barokowe płaskorzeźby ambony czy barokowy krzyż. Centralną część ołtarza stanowi obraz przedstawiający patronkę kościoła – św. Annę, nauczającą swą córkę Maryję czytania. Scenie tej przygląda się mąż św. Anny – św. Joachim.

  • Kościół drewniany pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach

Kościół pw. Wszystkich Świętych jest najstarszym i najcenniejszym obiektem drewnianego budownictwa sakralnego ziemi wodzisławskiej. Początkowo za datę ukończenia budowy świątyni uważano rok 1579, jednak przeprowadzone w 2008 r. badania dendrochronologiczne wskazują, że jest ona co najmniej sto lat starsza niż sądzono. Jest to kościół orientowany, gotycki, przekształcony w epoce baroku. Wiekowe wnętrze świątyni, pokryte polichromią z 1560 r. kryje m.in. późnobarokowy ołtarz główny z XVIII w., a w nim rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem z początku XVI w., pochodzącą z dawnego tryptyku ołtarzowego. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się barokowy obraz Wszystkich Świętych. W kościele można też podziwiać ambonę z połowy XVIII w., rzeźbę Michała Archanioła, drewnianą chrzcielnicę, organy oraz obrazy Drogi Krzyżowej. Ciekawostką jest wyeksponowany za pomocą przeszklenia z namalowanym okiem opatrzności otwór w północnej nawie. To ślad po pocisku, który w czasie wojny wpadł do świątyni i cudem nie wybuchł.

Jako ciekawostkę warto dodać, że w murze ogrodzenia okalającego kościół umieszczony jest średniowieczny kamienny krzyż pokutny pochodzący z XIV-XVI w.

Zarówno gołkowicki, jak i łaziski kościół wraz z jeszcze czterema innymi obiektami sakralnymi ziemi wodzisławskiej (z czego dwa obecnie funkcjonują poza powiatem wodzisławskim) umieszczony został na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.

  • Budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego w Gołkowicach

Świątynia została wzniesiona w 1910 r. w stylu historyzmu z elementami neobaroku i neogotyku.