Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » RADLIN

RADLIN

 

  • Zabytkowe osiedle robotnicze „Emma” w Radlinie

Katowice mają Nikiszowiec, a powiat wodzisławski, a dokładnie Radlin – Emmę. To osiedle robotnicze, zwane kolonią lub gwarowo familokami, wybudowane zostało w latach 1897-1915. Powstało jako osiedle patronackie ówczesnej kopalni „Emma”. Zaprojektowane w stylu modernistycznym jako osiedle-ogród z dbałością o zapewnienie mieszkańcom godziwych warunków bytowych, a także o estetykę otoczenia, stanowi cenny przykład ówczesnej architektury oraz układów urbanistycznych. Wszystkie familoki wymurowane zostały z czerwonej cegły, posiadały ogródek i budynek gospodarczy, zwany potocznie chlewikiem. Będąc w tym rejonie, warto przejść się główną arterią Radlina, tj. ul. Korfantego, przy której można zobaczyć zabytkowe zabudowania samej kopalni, czyli szyb „Wiktor”, budynek dyrekcji i łaźnię. Kolonia Emma jest niewątpliwie największym i najlepiej zachowanym osiedlem robotniczym z tego okresu na terenie powiatu wodzisławskiego.

  • Unikatowy „Wiktor”

Budynek wieży szybowej zabytkowego szybu „Wiktor”, należącego do kopalni węgla kamiennego „Marcel” w Radlinie, a także maszyna wyciągowa pochodząca z 1914 roku są unikatowymi, zachowanymi i wciąż czynnymi(!) obiektami technicznymi na Górnym Śląsku. Szyb „Wiktor” został uruchomiony 13 listopada 1883 roku. Data ta przyjmowana jest też za początek działalności kopalni. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 1857 roku Ferdynand Wodak, mistrz wiertniczy z Rybnika, Aleksander Seiffert, agronom z Raciborza oraz gliwicki księgarz Karfunkel rozpoczęli poszukiwania węgla na terenach dzisiejszego Radlina. Od imienia córki jednego z nich nazwę wzięła późniejsza kopalnia – „Emma”. Pod taką nazwą kopalnia „Marcel” funkcjonowała do 1 maja 1949 roku. W początkowych latach „Wiktor” – główny szyb wydobywczy kopalni – nosił nazwę „Mauve” od nazwiska pierwszego dyrektora kopalni Gerharda Mauve (1883-1893). Około roku 1890 zmieniono jego nazwę na aktualnie obowiązującą. „Wiktor” jako jeden z dwóch głównych szybów wydobywczych kopalni (obok szybu „Antoni”) w 1883 roku miał głębokość zaledwie 126 m. Aktualnie głębokość szybu wynosi 622,61 m. Zabytkowy „Wiktor” praktycznie w niezmienionym kształcie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Widniejąca od ponad 130 lat nad radlińskimi polami jego wieża szybowa na stałe wpisała się w tamtejszy krajobraz. Jej konstrukcja i unikatowa maszyna wyciągowa po dziś dzień wzbudza zainteresowanie nie tylko krajowych miłośników techniki i budowli górniczych. Budynek nadszybia zaprojektował bowiem sam Hans Poelzig.

Obecnie przemysłowe dziedzictwo miasta jest przedmiotem promocji turystycznej. Powstał m.in. Szlak Emmy i Marcela, który zapraszamy w podróż po dawnym Radlinie. Zielonym, rolniczym mieście, w którym dawno temu odkryto ogromne złoża węgla. Mapę miasta zaczęły pokrywać szyby górnicze, kopalnie, a wśród nich ta największa, działająca do dziś… Wokół niej powstały zaś nowe budynki, domy, ogrody i parki. Więcej o Szlaku na stronie: http://szlak.radlin.pl/szlak-emmy-i-marcela/

  • Kapliczka św. Jana Nepomucena w Biertułtowach

Kapliczka domkowa z pierwszej połowy XIX w., murowana z z cegły, na rzucie prostokąta, kryta dachówką ceramiczną. Na dachu znajduje się sześcioboczna wieżyczka ze ślepą latarnią i sygnaturką wewnątrz. W szczycie nad wejściem mała wnęka z figurką Matki Boskiej.