POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Ogłoszenie Starosty Wodzisławskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Starosta Wodzisławski niniejszym informuje, że w oparciu o „Projekt kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla powiatu wodzisławskiego” zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w trybie postępowania przetargowego, wyłoniony został Wykonawca zadania „Informatyzacja części kartograficznej operatu ewidencyjnego oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Rydułtowy – obręb Rydułtowy Górne” - P.P.T. „DATOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.