Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi transportu osób w ramach projektu pn. „Ocean wiedzy i umiejętności”

Zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi transportu osób w ramach projektu pn. „Ocean wiedzy i umiejętności”

Powiat Wodzisławski zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym usług transportowych w zakresie przewozu drogowego uczniów szkół ogólnokształcących z terenu powiatu wodzisławskiego – uczestników projektu wraz z opiekunami w ramach projektu „Ocean wiedzy i umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie finansowane jest w 100% ze środków publicznych, tj. przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Ocean wiedzy i umiejętności” Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ze środków budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Wodzisławskiego.

 

Zamówienie ofertowe –POBIERZ
Formularz oferty – POBIERZ