Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wykaz nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę

STAROSTA WODZISŁAWSKI wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zm.) informuje, o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonych do:

sprzedaży, a mianowicie z terenu:

– gminy Godów, obręb Skrzyszów, karta mapy 9, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 524/31, karta mapy 6, działki oznaczone w ewidencji gruntów nr nr 561/41, 582/41 o pow. 2.0485 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00049956/2, nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona w planie pod drogę publiczną,

–  gminy Godów, obręb Krostoszowice, karta mapy 2, działki oznaczone w ewidencji gruntów nr nr  1895/224, 1897/224, 1900/192, 1910/192, 1904/191, 1905/191, 1907/191, 1908/191 o pow. 1.0604 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00012766/5, nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona w planie pod infrastrukturę drogową,

– gminy Godów, obręb Gołkowice, karta mapy 3, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 595/53 o pow. 0.2500 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00017404/5, położona przy ul. Żabkowskiej, niezabudowana,

– miasta Radlin, obręb Biertułtowy, karta mapy 2, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 4130/200 o pow. 0.0620 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00062931/8, położona przy ul. Rybnickiej 347, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo – garażowym,

– miasta Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław, karta mapy 3, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 3401/329 o pow. 0.0264 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00000135/6, położona przy ul. Rynek 12, zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, pełniącym funkcję magazynu oraz zaplecza socjalnego,

– miasta Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław, karta mapy 9, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1494/201 o pow. 4.5066 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00060575/0, położona przy ul. Marklowickiej, niezabudowana,

– miasta Wodzisław Śląski, obręb Zawada, karta mapy 1, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1542/77 o pow. 0.0644 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00067227/5, położona przy ul. Młodzieżowej, niezabudowana,

oddania w dzierżawę, a mianowicie z terenu:

-gminy Gorzyce, obręb Bluszczów, karta mapy 2, działki oznaczone w ewidencji gruntów nr nr 878/1, 890/1, 888, karta mapy 3, działki oznaczone w ewidencji gruntów nr nr 1257, 1258, 1259
o pow. 31.6868 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00046808/9, nieruchomość gruntowa niezabudowana,

– gminy Gorzyce, obręb Odra, karta mapy 4, działki oznaczone w ewidencji gruntów nr nr 188/17, 51, 305/9, 308/14, 15, 329/11 o pow. 22.2015 ha,  zapisana w księdze wieczystej GL1W/00046808/9, nieruchomość gruntowa niezabudowana,

– miasta Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław, karta mapy 3, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 3401/329 o pow. 0.0264 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00000135/6, położona przy ul. Rynek 12, zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym, pełniącym funkcję magazynu oraz zaplecza socjalnego,

– miasta Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław, karta mapy 3, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 2905/332 o pow. 0.0123 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00005786/9, położona przy ul. Minorytów, niezabudowana,

Powyższe nieruchomości zapisane są w księgach wieczystych prowadzonych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2, oraz zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dziale „Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia” (www.bip.powiatwodzislawski.pl) na okres 21 dni począwszy od dnia 9 grudnia 2014 r.