Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski kwiecień 2023 - Powiat Wodzisławski

kwiecień 2023

Oferta w trybie tzw. małego grantu

W związku ze złożeniem przez Fundację Muzyczną Orkiestry KWK Anna im. W. Kamczyka oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem.: „Koncert w ramach Powiatowego Festiwalu Kultury” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2023 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego.