Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Oferta w trybie tzw. małego grantu - Powiat Wodzisławski

Oferta w trybie tzw. małego grantu

W związku ze złożeniem przez Fundację Muzyczną Orkiestry KWK Anna im. W. Kamczyka oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem.: „Koncert w ramach Powiatowego Festiwalu Kultury” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2023 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Do pobrania:

  1. Oferta realizacji zadania publicznego Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK Anna im. W. Kamczyka (PDF 394KB)