Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski styczeń 2023 - Powiat Wodzisławski

styczeń 2023

ewidencja, dane statystyczne, ankieta - obrazek wyróżniający

Mieszkasz w Mszanie, Połomi lub Gogołowej? To już ostatni moment, by sprawdzić dane w ewidencji gruntów i budynków

Przypominamy, że tylko jeszcze do 3 lutego (najbliższy piątek) wszystkie zainteresowane osoby mogą zweryfikować dane ujęte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Gminy Mszana obręby: Mszana, Połomia, Gogołowa. Warto to zrobić, gdyż od tych informacji zależy m.in wysokości podatków płaconych gminie.

Ogłoszenie Starosty Wodzisławskiego

Na podstawie art. 6 pkt 2, art. 124, w związku z art. 124a, art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Gorzyce, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 502/17, k.m. 2, obręb Turza, księga wieczysta nr KW Turza LWH 484, której stan prawny jest nieuregulowany.

Krótka Historia Polskiego Kina w wodzisławskim Pegazie - plakat

Krótka Historia Polskiego Kina w wodzisławskim Pegazie

Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na wyjątkowy cykl, który pozwoli szerokiemu gronu odbiorców zapoznać się z polską klasyką filmową na dużym ekranie. W ciągu najbliższych dziesięciu miesięcy Kino Pegaz pokaże widzom dziesięć filmów dziesięciu Mistrzów, których dzieła ukształtowały obraz polskiego kina w latach 60. i 70. XX wieku. Filmów, które do tej pory w znakomitej większości można było obejrzeć wyłącznie w telewizji. Arcydzieła polskiej kultury w wersji odrestaurowanej cyfrowo.