Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Dziś Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, czyli pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, specjalistów do spraw programów, doradców i asystentów EURES. Zarząd i Rada Powiatu szczególne życzenia kierują do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia jest obchodzony od 2010 roku. 27 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał nowatorski „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami”, który przewidywał m.in. wprowadzenie powszechnego dostępu do pośrednictwa pracy i zasiłki dla bezrobotnych. Na kanwie dekretu z 1919 r., 91 lat później ustanowiono Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, który przypada 27 stycznia.