Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia - Powiat Wodzisławski

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Dziś Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, czyli pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, specjalistów do spraw programów, doradców i asystentów EURES. Zarząd i Rada Powiatu szczególne życzenia kierują do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia jest obchodzony od 2010 roku. 27 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał nowatorski „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami”, który przewidywał m.in. wprowadzenie powszechnego dostępu do pośrednictwa pracy i zasiłki dla bezrobotnych. Na kanwie dekretu z 1919 r., 91 lat później ustanowiono Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, który przypada 27 stycznia.