Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

31 stycznia o godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego.

logo powiatu

XLVII Sesja w dniu 31 stycznia 2023 r., godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92a.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdania:
a) z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok,
b) z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLVI sesji.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
b) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLVI/453/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2023 rok wraz z załącznikami,
c) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLVI/452/2022 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023-2039,
d) przekazania petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia,
e) przekazania petycji Pan K. L. adresatowi właściwemu do jej rozpatrzenia,
f) poparcia Apelu Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2022 roku w przedmiocie wycofania z dalszego procedowania projektu „Ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej”,
g) wskazania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Wodzisławskiego do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim,
h) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2023 rok.
6. Funkcje kontrolne Komisji Rewizyjnej:
a) sprawozdanie z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2022 rok,
b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2023 rok.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Informacje bieżące.
10. Zamknięcie obrad XLVII sesji.