Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski marzec 2024 - Strona 2 z 6 - Powiat Wodzisławski

marzec 2024

Akceptacja kwiecień -plakat

Emocje są ok – warsztaty dla młodzieży

Emocje są nośnikiem informacji i towarzyszą nam całe życie. Warto więc nauczyć się, jak działają i w jaki sposób sobie z nimi radzić. I o tym m.in. rozmawiać będzie młodzież podczas kolejnego spotkania „AkceptacJA”, w ramach cyklu warsztatów organizowanych przez Wodzisławskie Centrum Kultury. Bezpłatne ruchowe zajęcia rozwojowe odbędą się 6 kwietnia o godz. 15.00. Tym razem zapraszamy do nowej siedziby „Młode miasto”, mieszczącej się na Rynku 24.

Informacja o naborze członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:  Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz Programu współpracy Rozdział 12. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert – załącznika do Uchwały nr LV/548/2023 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 listopada 2023 roku w  sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” zaprasza się do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typ B.