Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 2022 » luty

luty 2022

Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Starosta Wodzisławski niniejszym informuje, że w oparciu o „Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Mszana” uzgodniony przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dnia 1 października 2021 roku, został wyłoniony w trybie postępowania przetargowego wykonawca zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Gogołowa, Mszana i Połomia, położonych w jednostce ewidencyjnej Mszana Powiatu Wodzisławskiego” -MGGP S.A z siedzibą w Tarnowie. Umowa z wykonawcą na przeprowadzenie przedmiotowego zadania została zawarta 27 stycznia 2022 r. Data ta jest traktowana jako rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Mszana.

autobus PKS

W najbliższą niedzielę zmiana rozkładu jazdy komunikacji powiatowej

13 lutego na wszystkich liniach Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej wprowadzone zostaną korekty rozkładów jazdy. To przede wszystkim efekt braku dofinansowania dla powiatowych przewozów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, będącego w dyspozycji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dobra informacja jest taka, że Starostwo nie planuje podwyżki cen biletów dla pasażerów, a zmiany rozkładu dotknęły głównie kursów mniej popularnych. Mimo zmian, utrzymano również siatkę połączeń na terenie powiatu.