POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Archiwum: Luty 2020

szpital w Wodzisławiu Śl.

Miliony na ekologiczne ciepło w szpitalach

Zarząd Województwa Śląskiego rozdysponował środki na inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej. Wśród beneficjentów jest m.in. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl., który na termomodernizację swoich obiektów ma otrzymać ponad 6 mln zł. W sumie w minionym półroczu Powiat i jego jednostki na proekologiczne rozwiązania w zakresie gospodarki cieplnej i energetycznej pozyskały z RPO Województwa Śląskiego 9 mln zł.