Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Miliony na ekologiczne ciepło w szpitalach - Powiat Wodzisławski

Miliony na ekologiczne ciepło w szpitalach

Zarząd Województwa Śląskiego rozdysponował środki na inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej. Wśród beneficjentów jest m.in. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl., który na termomodernizację swoich obiektów ma otrzymać ponad 6 mln zł. W sumie w minionym półroczu Powiat i jego jednostki na proekologiczne rozwiązania w zakresie gospodarki cieplnej i energetycznej pozyskały z RPO Województwa Śląskiego 9 mln zł.

szpital w Wodzisławiu Śl.

Całkowita wartość inwestycji w PPZOZ według kosztorysu to 7,1 mln zł. Przyznane dofinansowanie stanowi więc aż 85% wnioskowanej kwoty. To spory sukces. – Dzięki tym środkom będzie można zmodernizować system ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obu placówkach. To zaś przyniesie wymierne korzyści i ekologiczne, i finansowe dla PPZOZ. Wiadomo zaś, że każde wsparcie naszych szpitali jest na wagę złota – tłumaczy Leszek Bizoń, starosta wodzisławski, który zabiegał u władz województwa o środki dla PPZOZ na ten projekt.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w obu szpitalach zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne ograniczające straty ciepła oraz podnoszące sprawność instalacji centralnego ogrzewania. W ich ramach zarówno w Rydułtowach, jak i w Wodzisławiu Śląskim docieplone zostaną stropodachy i ściany zewnętrzne. Wymieniona zostanie też stolarka okienna i drzwiowa. Na sieci centralnego ogrzewania zamontowane zostaną z kolei układy pomiarowe i automatyka pogodowa regulująca temperaturę na sieci.

Dodatkowo w obydwu szpitalach prowadzona będzie modernizacja zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę rurociągów i ich izolacji oraz modernizację pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z wymianą wymienników ciepła. Szpital w Rydułtowach zyska także nową kotłownię zapasową (stara zostanie zlikwidowana) wraz z węzłem cieplnym wysokich parametrów. Efektem działań będzie spadek zużycia energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji budynków.

W Wodzisławiu Śl. prace dotyczyć będą w dużej części budynków po byłych oddziałach: neurologicznym oraz chorób wewnętrznych I. Z kolei w Rydułtowach zmodernizowane zostaną obiekty oddziału pediatrycznego, laboratorium i warsztatów. Znaczne środki zostaną przeznaczone również na przebudowę sieci przesyłowych.

W ciągu minionego pół roku to już kolejne tak duże przedsięwzięcie podjęte przez zarząd powiatu. Przypomnijmy, że niedawno podpisano umowę na termomodernizację Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Rozstrzygnięto już też przetarg na poprawę efektywności energetycznej siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Syryni. Obie inwestycje realizowane są w ramach unijnego projektu, na które Starostwo w Wodzisławiu Śl. pozyskało niemal 3 mln dofinansowania.