POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Prezentacja powiatu

Zabytki

Zabytki z terenu powiatu wodzisławskiego wpisane do rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach

Kościół parafii ewangelicko-augsburskiej wzniesiony w 1910 r. w stylu historyzmu z elementami neobaroku i neogotyku

 • Gołkowice – ul. Cmentarna 22, Gmina Godów

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/436/15 w dniu 13.02.2015 r.

Kościół filialny pod wezwaniem świętej Anny z XIX w. (1878 r.), drewniany, szalowany, wraz z z wyposażeniem

 • Gołkowice – ul. 1 Maja, Gmina Godów (działka nr 699/121)

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/759/66 w dniu 26.09.1966 r.

Stanowisko archeologiczne – gródek średniowieczny typu stożkowatego

 • Gołkowice –ul. Powstańców Śląskich 11, Gmina Godów (działka nr 732/17)

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr C/1170/70 w dniu 29.12.1970 r.

Stanowisko archeologiczne – kopiec – grodzisko średniowieczne w południowo-wschodniej części wsi, na południe od szosy, na polach uprawnych

 • Gołkowice – ul. Powstańców Śląskich 11, Gmina Godów
  (działka 732/17)

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr C/1169/70 w dniu 29.12.1970 r.

Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych z XVI w., drewniany, z wieżą, z wyposażeniem

 • Łaziska – ul. Powstańców 124, Gmina Godów

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/732/66 w dniu 05.08.1966 r.

Kapliczka przydrożna z XIX w., murowana, tynkowana, z wieżyczką i latarniami

 • Skrzyszów ul. 1 Maja 120, Gmina Godów

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/764/66 w dniu 30.12.1966 r.

Zespół pałacowo-parkowy:

– pałac hrabiów d’Arco z XVIII w., – ul. Zamkowa, Gmina Gorzyce (działka 183/27)
– pałac myśliwski z XIX w., – ul. Bogumińska, Gmina Gorzyce (działka 136/16)
– park krajobrazowy w stylu angielskim z XIX w.

 • Gorzyce – ul. Zamkowa, Gmina Gorzyce

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/1388/89 w dniu 10.10.1989 r.

Zespół zabudowy osiedla patronackiego Kolonii Fryderyk, składający się z budynków wzniesionych z lat 1915 – 1920 w stylu modernizmu

 • Gorzyce, ul. Leśna 1, 3, 5, 7, ul. Kopalniana 57, 59, 61, Gmina Gorzyce

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/276/09 w dniu 31.12.2009 r.

Stanowisko archeologiczne nr 1 – grodzisko średniowieczne typu stożkowatego

 • Na południowy wschód od drogi prowadzącej z Gorzyczek do Gorzyc, na północ od doliny rzeki Olzy. Gorzyczki, Gmina Gorzyce (działka nr 2015/9)

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr C/1105/69 w dniu 22.12.1969 r.

Kaplica pod wezwaniem Świętej Rodziny wzniesiona w 1801 r. w stylu klasycystycznym

 • Olza – ul. Wiejska, (naprzeciw domu nr 5), Gmina Gorzyce (działka nr 340)

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/4/99 w dniu 30.04.1999 r.

Rzeźba Święty Jan Nepomucen, figura wolnostojąca, barokowa,, z trzeciej ćwierci XVIII w., wykonana z piaskowca

 • Rogów – na zachód od ulicy Raciborskiej, pomiędzy wsią Rogów a Rogowiec, na wzgórzu., Gmina Gorzyce (działka nr 938)

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr B/585/84 w dniu 04.05.1984 r.

Kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej (MB Bolesnej) z XVIII w., drewniana

 • Buków – tzw. Kaczy Rynek, Gmina Lubomia (u zbiegu ulic Głównej, Odrzańskiej i Strażackiej) (działka nr 758/114)

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/735/66 w dniu 05.08.1966 r.

Spichlerz dworski, przełom XVIII i XIX w., murowany, trójkondygnacyjny, klasycystyczny

 • Grabówka, Gmina Lubomia (działka nr 1474/48)

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/762/66 w dniu 26.09.1966 r.

Kaplica pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena z XVIII w. drewniana na planie ośmioboku

 • Lubomia – ulice Polna i Świętego Jana Nepomucena, Gmina Lubomia (działka nr 236)

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/739/66 w dniu 05.08.1966 r

Stanowisko archeologiczne – wczesnośredniowieczne grodzisko ufortyfikowane z VII/VIII w.

 • Na wschód od szosy Lubomia – Rogów i około 800 metrów w kierunku północno-wschodnim od miejscowej leśniczówki, Gmina Lubomia (działka nr 12)

Wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr C/705/65 w dniu 05.11.1965 r.

Stanowisko archeologiczne – wczesnośredniowieczna osada obronna – grodzisko

 • Położone około 1,5 km na północny-wschód od leśniczówki, Gmina Lubomia (działka nr 12)

Wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr C/706/65 w dniu 08.11.1965 r.

Dawna plebania z XIX w., klasycystyczna, murowana

 • Połomia, Gmina Mszana, ul. Cmentarna
  (działka nr 16/3/385)

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/741/66 w dniu 30.12.1966 r.

Budynek starej szkoły z 1878 r.

 • Połomia – ul. Centralna 93, Gmina Mszana

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/295/10 w dniu 19.02.2010 r.

Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia NMP wraz z kaplicą Drogi Krzyżowej obok; wzniesiony w XVIII w., murowany, późnobarokowy

 • Pszów – ul. Westerplatte 1, Miasto Pszów

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/742/66 w dniu 05.08.1966 r.

Zespół zabudowań Kalwarii Pszowskiej, usytuowany przy kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Rydułtowach. Zespół wzniesiony w latach 1911-1927 obejmuje 14 kaplic Stacji Drogi Krzyżowej

 • Pszów – w północnej części Pszowa, na obszarze wyznaczonym przez ulice: Kusocińskiego, Chrószcza, Sikorskiego, Kalwaryjską, Ignacego i Lipową (działki budowlane nr 555/59, 554/59, 257/57)

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/121/04 w dniu 13.08.2004 r.

Zespół dawnych zabudowań dworskich: obora, stajnia przyległa do obory

 • Pszów, ul. Dworska

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/744/66 w dniu 5.08.1966 r.

Budynek wagi z 1906 r.

 • Rydułtowy – ul. Leona 2.

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/1320/84 w dniu 21.02.1984 r.

Zespół budynków szpitalnych Szpitala Miejskiego Nr 2 wzniesiony w latach 1912-1914 w stylu wczesnego modernizmu (budynek główny, budynek Interny I, budynek Interny II i III)

 • Rydułtowy – ul. Plebiscytowa 69

Wpisany do rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/1445/91, w dniu 30.12.1991 r.

Zespół szybu wentylacyjnego III z lat 1910-1920: budynek maszyny wyciągowej i rozdzielni, wieża szybu, budynek warsztatów

 • Rydułtowy – ul. Pieczkowicka 34
  (działka nr 1080/36)

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/1319/84 w dniu 13.02.1984 r.

Miasto w ramach średniowiecznego założenia

 • Wodzisław Śląski – ochroną objęty jest układ urbanistyczny wyznaczony ulicami: księżnej Konstancji (z pierzeją wschodnią i zachodnią), Wałową (z pierzeją północną), Zgoda (z pierzeją południową), Arendarską i Słowackiego (z pierzeją południową) wraz z terenem parku pałacowego.

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/380/53 w dniu 14.03.1953 r.

Kościół parafialny pod wezwaniem NMP, wzniesiony w latach 1909-1911 wg projektu Ludwika Schneidera w stylu neogotyckim

 • Wodzisław Śląski – ul. Kościelna 1

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/1540/94, 22.08.1994 r.

Dawny klasztor pofranciszkański (obecnie sąd), przyległy od północy do kościoła, z XVII w.

 • Wodzisław Śląski – ul. Sądowa 3

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/746/66 w dniu 30.12.1966 r.

Dawny kościół pofranciszkański (obecnie kościół ewangelicki) z XV w., gotycki, murowany

 • Wodzisław Śląski – ul. Minorytów (działka nr 1792/332)

Wpisany do rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/745/66 w dniu 30.12.1966 r.

Pałac/zamek z poł. XVIII w. o charakterze klasycystycznym wraz z parkiem na stoku i sztuczną wyspą

 • Wodzisław Śląski – ul. Wilhelma Kubsza 2

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/758/66 w dniu 30.12.1966 r.

Wieża romantyczna na południowy-wschód od miasta, z XIX w., neogotycka, o charakterze sztucznej ruiny

 • Wodzisław Śląski, Grodzisko (działka nr 2397/55)

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/757/66 w dniu 30.12.1966 r.

Budynek mieszkalny z XVIII w., przekształcony po 1945 roku.

 • Wodzisław Śląski – Rynek 1

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/747/66 w dniu 26.09.1966 r.

Budynek mieszkalny z XIX w.

 • Wodzisław Śląski – Rynek 2

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/748/66 w dniu 26.09.1966 r.

Budynek mieszkalny z XIX w.

 • Wodzisław Śląski – Rynek 3

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/749/66 w dniu 26.09.1966 r.

Budynek mieszkalny z XIX w., częściowo przekształcony.

 • Wodzisław Śląski – Rynek 4

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/750/66 w dniu 26.09.1966 r.

Budynek mieszkalny z XIX w., przekształcony.

 • Wodzisław Śląski – Rynek 5

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/751/66 w dniu 26.09.1966 r.

Budynek mieszkalny z XIX w., częściowo przekształcony.

 • Wodzisław Śląski – Rynek 6

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/752/66 w dniu 26.09.1966 r.

Budynek mieszkalny z XIX w.

 • Wodzisław Śląski – Rynek 7

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/753/66 w dniu 26.09.1966 r.

Budynek mieszkalny z XIX w., nadbudowany i przekształcony.

 • Wodzisław Śląski – Rynek 8

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/754/66 w dniu 26.09.1966 r.

Budynek mieszkalny z lat 30. XIX w., kilkukrotnie przebudowany; z lat 90. XIX w. pochodzi jego obecny eklektyczny wystrój.

 • Wodzisław Śląski – Rynek 10

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr

Budynek mieszkalny z XIX w., przebudowany i przekształcony.

 • Wodzisław Śląski – Rynek 26

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/755/66 w dniu 26.09.1966 r.

Budynek mieszkalny z XVIII w., nadbudowany i przekształcony, z barokowym portalem.

 • Wodzisław Śląski – Rynek 27

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/756/66 w dniu 26.09.1966 r.

Zespół zabudowy sanatorium przeciwgruźliczego/ szpitala Spółki Brackiej (obecnie Wojewódzki Szpital Chorób Płuc); tworzą go: budynek mieszkalny w stylu cottage, pawilon główny sanatorium, budynek gospodarczy, kotłownia, otoczenie parkowe

 • Wodzisław Śląski – ul. Bracka 13

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/40/01 w dniu 11.12.2000 r.

Figura Świętego Jana Nepomucena z około 1748 r., wykonana przez Johanna Melchiora Oesterreicha w stylu barokowym

 • Wodzisław Śląski – ul. Kościelna 1.

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr B/51/04 w dniu 24.11.2004 r.

Park krajobrazowy z licznymi okazami starodrzewia i krzewów egzotycznych z przełomu XVIII i XIX w.

 • Wodzisław Śląski – Kokoszyce, ul. Pałacowa 53 (przy Archidiecezjalnym Domie Rekolekcyjnym w Kokoszycach).

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr

Zespół dworsko-parkowy:
– pałac z 1783 r. w stylu neobarokowym,
– kaplica z klasztorkiem z początku XX w., eklektyczna z elementami neogotyku

 • Wodzisław Śląski – Kokoszyce, ul. Pałacowa 53

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/1453/91 w dniu 30.11.1991 r.

Kaplica Świętego Jana Nepomucena z przełomu XVIII i XIX w.

 • Wodzisław Śląski – Kokoszyce, ul. Oraczy (obok domu nr 26) (działka nr 488/106)

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/763/66 w dniu 30.12.1966 r.

Figura Świętego Jana Nepomucena z 1867 r. wraz z otoczeniem w promieniu 0,5m oraz metalowym ogrodzeniem.

 • Wodzisław Śląski – Zawada, ul. Oraczy 210 A

Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr B/69/06 w dniu 21.01.2006 r.