Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zabytki - Powiat Wodzisławski

Zabytki

 

Zabytki z terenu powiatu wodzisławskiego wpisane do rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach

Gmina Godów:

 • Kościół parafii ewangelicko-augsburskiej wzniesiony w 1910 r. w stylu historyzmu z elementami neobaroku i neogotyku, Gołkowice – ul. Cmentarna 22, Gmina Godów, wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/436/15 w dniu 13.02.2015 r.;
 • Kościół filialny pod wezwaniem świętej Anny z XIX w. (1878 r.), drewniany, szalowany, wraz z z wyposażeniem, Gołkowice – ul. 1 Maja, Gmina Godów (działka nr 699/121), wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/759/66 w dniu 26.09.1966 r.;
 • Stanowisko archeologiczne – gródek średniowieczny typu stożkowatego, Gołkowice –ul. Powstańców Śląskich 11, Gmina Godów (działka nr 732/17), wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr C/1170/70 w dniu 29.12.1970 r.;
 • Stanowisko archeologiczne – kopiec – grodzisko średniowieczne w południowo-wschodniej części wsi, na południe od szosy, na polach uprawnych, Gołkowice – ul. Powstańców Śląskich 11, Gmina Godów (działka 732/17), wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr C/1169/70 w dniu 29.12.1970 r.;
 • Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych z XVI w., drewniany, z wieżą, z wyposażeniem, Łaziska – ul. Powstańców 124, Gmina Godów, wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/732/66 w dniu 05.08.1966 r.;
 • Kapliczka przydrożna z XIX w., murowana, tynkowana, z wieżyczką i latarniami, Skrzyszów ul. 1 Maja 120, Gmina Godów, wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/764/66 w dniu 30.12.1966 r.;

Gmina Gorzyce:

 • Zespół pałacowo-parkowy: pałac hrabiów d’Arco z XVIII w., – ul. Zamkowa, Gmina Gorzyce (działka 183/27), pałac myśliwski z XIX w., – ul. Bogumińska, Gmina Gorzyce (działka 136/16), park w stylu angielskim z XIX w., Gorzyce – ul. Zamkowa, Gmina Gorzyce, wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/1388/89 w dniu 10.10.1989 r.;
 • Zespół zabudowy osiedla patronackiego Kolonii Fryderyk, składający się z budynków wzniesionych z lat 1915 – 1920 w stylu modernizmu, Gorzyce, ul. Leśna 1, 3, 5, 7, ul. Kopalniana 57, 59, 61, Gmina Gorzyce, wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/276/09 w dniu 31.12.2009 r.;
 • Stanowisko archeologiczne nr 1 – grodzisko średniowieczne typu stożkowatego, na południowy wschód od drogi prowadzącej z Gorzyczek do Gorzyc, na północ od doliny rzeki Olzy. Gorzyczki, Gmina Gorzyce (działka nr 2015/9), wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr C/1105/69 w dniu 22.12.1969 r.;
 • Kaplica pod wezwaniem Świętej Rodziny wzniesiona w 1801 r. w stylu klasycystycznym, Olza – ul. Wiejska, (naprzeciw domu nr 5), Gmina Gorzyce (działka nr 340), wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/4/99 w dniu 30.04.1999 r.;
 • Rzeźba Święty Jan Nepomucen, figura wolnostojąca, barokowa,, z trzeciej ćwierci XVIII w., wykonana z piaskowca, Rogów – na zachód od ulicy Raciborskiej, pomiędzy wsią Rogów a Rogowiec, na wzgórzu., Gmina Gorzyce (działka nr 938), wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr B/585/84 w dniu 04.05.1984 r.;

Gmina Lubomia:

 • Kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej (MB Bolesnej) z XVIII w., drewniana, Buków – tzw. Kaczy Rynek, Gmina Lubomia (u zbiegu ulic Głównej, Odrzańskiej i Strażackiej) (działka nr 758/114), wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/735/66 w dniu 05.08.1966 r.;
 • Spichlerz dworski, przełom XVIII i XIX w., murowany, trójkondygnacyjny, klasycystyczny, Grabówka, Gmina Lubomia (działka nr 1474/48), wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/762/66 w dniu 26.09.1966 r.;
 • Kaplica pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena z XVIII w. drewniana na planie ośmioboku, Lubomia – ulice Polna i Świętego Jana Nepomucena, Gmina Lubomia (działka nr 236), wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/739/66 w dniu 05.08.1966 r.;
 • Stanowisko archeologiczne – wczesnośredniowieczne grodzisko ufortyfikowane z VII/VIII w., na wschód od szosy Lubomia – Rogów i około 800 metrów w kierunku północno-wschodnim od miejscowej leśniczówki, Gmina Lubomia (działka nr 12), wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr C/705/65 w dniu 05.11.1965 r.;
 • Stanowisko archeologiczne – wczesnośredniowieczna osada obronna – grodzisko, położone około 1,5 km na północny-wschód od leśniczówki, Gmina Lubomia (działka nr 12), wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr C/706/65 w dniu 08.11.1965 r.;

Gmina Mszana:

 • Dawna plebania z XIX w., klasycystyczna, murowana, Połomia, Gmina Mszana, ul. Cmentarna (działka nr 16/3/385), wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/741/66 w dniu 30.12.1966 r.;
 • Budynek starej szkoły z 1878 r., Połomia – ul. Centralna 93, Gmina Mszana, wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/295/10 w dniu 19.02.2010 r.;

Pszów:

 • Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia NMP wraz z kaplicą Drogi Krzyżowej obok; wzniesiony w XVIII w., murowany, późnobarokowy, Pszów – ul. Westerplatte 1, Miasto Pszów, wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/742/66 w dniu 05.08.1966 r.;
 • Zespół zabudowań Kalwarii Pszowskiej, usytuowany przy kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Rydułtowach. Zespół wzniesiony w latach 1911-1927 obejmuje 14 kaplic Stacji Drogi Krzyżowej, Pszów – w północnej części Pszowa, na obszarze wyznaczonym przez ulice: Kusocińskiego, Chrószcza, Sikorskiego, Kalwaryjską, Ignacego i Lipową (działki budowlane nr 555/59, 554/59, 257/57), wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/121/04 w dniu 13.08.2004 r.;
 • Zespół dawnych zabudowań dworskich: obora, stajnia przyległa do obory, Pszów, ul. Dworska, wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/744/66 w dniu 5.08.1966 r.;

Rydułtowy:

 • Budynek wagi z 1906 r., Rydułtowy – ul. Leona 2. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/1320/84 w dniu 21.02.1984 r.;
 • Zespół budynków szpitala Spółki Brackiej wzniesiony w latach 1912-1914 w stylu wczesnego modernizmu (budynek główny, budynek Interny I, budynek Interny II i III), Rydułtowy – ul. Plebiscytowa 69, wpisany do rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/1445/91, w dniu 30.12.1991 r.;
 • Zespół szybu wentylacyjnego III z lat 1910-1920: budynek maszyny wyciągowej i rozdzielni, wieża szybu, budynek warsztatów, Rydułtowy – ul. Pieczkowicka 34 (działka nr 1080/36), wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/1319/84 w dniu 13.02.1984 r.;

Wodzisław Śląski:

 • Miasto w ramach średniowiecznego założenia, Wodzisław Śląski – ochroną objęty jest układ urbanistyczny wyznaczony ulicami: księżnej Konstancji (z pierzeją wschodnią i zachodnią), Wałową (z pierzeją północną), Zgoda (z pierzeją południową), Arendarską i Słowackiego (z pierzeją południową) wraz z terenem parku pałacowego. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/380/53 w dniu 14.03.1953 r.;
 • Kościół parafialny pod wezwaniem NMP, wzniesiony w latach 1909-1911 wg projektu Ludwika Schneidera w stylu neogotyckim, Wodzisław Śląski – ul. Kościelna 1.Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/1540/94, 22.08.1994 r.;
 • Dawny klasztor pofranciszkański (obecnie sąd), przyległy od północy do kościoła, z XVII w., Wodzisław Śląski – ul. Sądowa 3. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/746/66 w dniu 30.12.1966 r.;
 • Dawny kościół pofranciszkański (obecnie kościół ewangelicki) z XV w., gotycki, murowany, Wodzisław Śląski – ul. Minorytów (działka nr 1792/332). Wpisany do rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/745/66 w dniu 30.12.1966 r.;
 • Pałac/zamek z poł. XVIII w. o charakterze klasycystycznym wraz z parkiem na stoku i sztuczną wyspą, Wodzisław Śląski – ul. Wilhelma Kubsza 2. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/758/66 w dniu 30.12.1966 r.;
 • Wieża romantyczna (tzw. baszta) na południowy-wschód od miasta, z XIX w., neogotycka, o charakterze sztucznej ruiny, Wodzisław Śląski, Grodzisko (działka nr 2397/55). Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/757/66 w dniu 30.12.1966 r.;
 • Budynek mieszkalny z XVIII w., przekształcony po 1945 roku, Wodzisław Śląski – Rynek 1. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/747/66 w dniu 26.09.1966 r.;
 • Budynek mieszkalny z XIX w., Wodzisław Śląski – Rynek 2. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/748/66 w dniu 26.09.1966 r.;
 • Budynek mieszkalny z XIX w., Wodzisław Śląski – Rynek 3. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/749/66 w dniu 26.09.1966 r.;
 • Budynek mieszkalny z XIX w., częściowo przekształcony, Wodzisław Śląski – Rynek 4. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/750/66 w dniu 26.09.1966 r.;
 • Budynek mieszkalny z XIX w., przekształcony, Wodzisław Śląski – Rynek 5. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/751/66 w dniu 26.09.1966 r.;
 • Budynek mieszkalny z XIX w., częściowo przekształcony, Wodzisław Śląski – Rynek 6. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/752/66 w dniu 26.09.1966 r.;
 • Budynek mieszkalny z XIX w., Wodzisław Śląski – Rynek 7. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/753/66 w dniu 26.09.1966 r.;
 • Budynek mieszkalny z XIX w., nadbudowany i przekształcony, Wodzisław Śląski – Rynek 8. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/754/66 w dniu 26.09.1966 r.;
 • Budynek mieszkalny z lat 30. XIX w., kilkukrotnie przebudowany; z lat 90. XIX w. pochodzi jego obecny eklektyczny wystrój, Wodzisław Śląski – Rynek 10. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach;
 • Budynek mieszkalny z XIX w., przebudowany i przekształcony, Wodzisław Śląski – Rynek 26. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/755/66 w dniu 26.09.1966 r.;
 • Budynek mieszkalny z XVIII w., nadbudowany i przekształcony, z barokowym portalem, Wodzisław Śląski – Rynek 27. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/756/66 w dniu 26.09.1966 r.;
 • Zespół zabudowy sanatorium przeciwgruźliczego/ szpitala Spółki Brackiej (obecnie Wojewódzki Szpital Chorób Płuc); tworzą go: budynek mieszkalny w stylu cottage, pawilon główny sanatorium, budynek gospodarczy, kotłownia, otoczenie parkowe, Wodzisław Śląski – ul. Bracka 13. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/40/01 w dniu 11.12.2000 r.;
 • Figura Świętego Jana Nepomucena z około 1748 r., wykonana przez Johanna Melchiora Oesterreicha w stylu barokowym, Wodzisław Śląski – ul. Kościelna 1. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr B/51/04 w dniu 24.11.2004 r.;
 • Park z licznymi okazami starodrzewia i krzewów egzotycznych z przełomu XVIII i XIX w., Wodzisław Śląski – Kokoszyce, ul. Pałacowa 53 (przy Archidiecezjalnym Domie Rekolekcyjnym w Kokoszycach). Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach;
 • Zespół dworsko-parkowy: pałac z 1783 r. w stylu neobarokowym, kaplica z klasztorkiem z początku XX w., eklektyczna z elementami neogotyku, Wodzisław Śląski – Kokoszyce, ul. Pałacowa 53. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/1453/91 w dniu 30.11.1991 r.;
 • Kaplica Świętego Jana Nepomucena z przełomu XVIII i XIX w., Wodzisław Śląski – Kokoszyce, ul. Oraczy (obok domu nr 26) (działka nr 488/106). Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/763/66 w dniu 30.12.1966 r.;
 • Figura Świętego Jana Nepomucena z 1867 r. wraz z otoczeniem w promieniu 0,5m oraz metalowym ogrodzeniem, Wodzisław Śląski – Zawada, ul. Oraczy 210 A. Wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr B/69/06 w dniu 21.01.2006 r.