Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Symbole Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

Symbole Powiatu Wodzisławskiego

 

Herb

22 stycznia 2004 roku Rada Powiatu Wodzisławskiego Uchwałą Nr XVI/178/2004 przejdź ustanowiła herb Powiatu Wodzisławskiego. W herbie Powiatu, w błękitnym polu tarczy późnogotyckiej, znajduje się złota głowa orła górnośląskiego ze złotym orężem, pod którą umiejscowiona jest połuróża złota o czerwonym środku i zielonych listkach. Głowę orła otaczają z obu stron po bokach dwie srebrne lilie.

herb powiatu wodzisławskiegoGłowa orła nawiązuje do herbu województwa śląskiego oraz herbu miasta Wodzisław Śląski, które jest siedzibą władz Powiatu. Także połuróża umieszczona w herbie jest odniesieniem do herbu Wodzisławia Śląskiego. Ponadto w symbolice religijnej zwykło się przyjmować, że róża symbolizuje Matkę Boską, której dwa sanktuaria znajdują się na terenie powiatu wodzisławskiego (w Turzy Śląskiej i Pszowie). Kwiat ten w folklorze ludowym Górnego Śląska występuje często jako motyw zdobniczy i zwykło się go traktować jako charakterystyczny dla tego regionu. Otoczenie głowy orła dwoma srebrnymi liliami również nawiązuje do dwóch sanktuariów maryjnych istniejących na terenie powiatu.

Lilie te stanowią więc czytelny symbol kultu maryjnego, jaki ma miejsce na tym terenie, co pozwala na nawiązanie i podkreślenie współcześnie czytelnych, niezbywalnych i zachowujących walor ponadczasowości tradycji historycznych regionu. Wzbogacenie herbu srebrnymi liliami pozwala dodatkowo na odróżnienie go od herbu Powiatu Pszczyńskiego. Ponadto srebrny kolor lilii ożywia rysunek herbu.

Poprzez dobór barw w herbie uzyskano zestawienie złoto-błękitno-srebrno-błękitno-złote, nawiązujące do barw heraldycznych górnośląskich (złoto – błękitnych), barw używanych przez powstańców śląskich (srebrno – złoto – błękitnych) oraz barw przyjętych w polskiej falerystyce okresu międzywojennego dla orderów i odznaczeń powstańczych (barw: srebrno – złoto – błękitnych dla orderu Gwiazdy Powstańczej lub srebrno – czerwono – błękitnych dla Wielkiej Wstęgi Powstańczej).

Flaga

flaga powiatu wodzisławskiego30 kwietnia 2004 roku Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła Uchwałę Nr XX/219/2004 w sprawie: ustanowienia flagi, flagi urzędowej, bannerów oraz pieczęci: Powiatu Wodzisławskiego, Rady Powiatu Wodzisławskiego, Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, Starosty Wodzisławskiego w formach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

Sztandar

Sztandar Powiatu Wodzisławskiego składa się z dwóch zszytych ze sobą płatów w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm obszytych (z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca) złotą frędzlą. Główny płat sztandaru, czyli awers jest koloru białego. Na jego środku został umieszczony herb Powiatu Wodzisławskiego, czyli w błękitnym polu tarczy późnogotyckiej złota głowa orła górnośląskiego ze złotym orężem, pod którą znajduje się dolna połowa róży w kolorze złotym o czerwonym środku i zielonych listkach, natomiast po bokach głowy orła znajdują się dwie srebrne lilie. Wokół herbu Powiatu umieszczono czerwony napis: „POWIAT WODZISŁAWSKI”. Płat lewy, czyli rewers jest czerwony. Pośrodku wprost na płacie umieszczono wizerunek godła Państwa Polskiego-ukoronowany Orzeł Biały. Drzewce sztandaru zwieńczone są głową orła górnośląskiego nawiązując w ten sposób do herbu Powiatu Wodzisławskiego. Uchwała nr XXXI/372/2009 w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Wodzisławskiego – przejdź