POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Prezentacja powiatu

Gospodarka

Rozwojowi gospodarki w powiecie wodzisławskim sprzyjają: położenie przygraniczne i dostępność komunikacyjna, zasoby naturalne, walory przyrodnicze oraz duża ilość terenów przystosowanych do rozwijania różnych typów działalności: handlowej, przemysłowej i transportu. Stolicą powiatu, pełniącą funkcję usługowo-przemysłową jest Wodzisław Śląski, będący ważnym węzłem komunikacyjnym, w którym krzyżują się szlaki drogowe. Dostępność komunikacyjna jest dla wielu rodzajów działalności gospodarczej ważnym czynnikiem, stanowiącym o lokalnej atrakcyjności gospodarczej danego terenu.

prezentacja powiatu (7)

Przez powiat wodzisławski przebiega droga krajowa nr 78, a także autostrada A1, łącząca Gorzyczki – Mszanę – Gliwice – Częstochowę – Łódź – Toruń – Gdańsk. Ponadto trwają prace nad projektem Drogi Głównej Południowej, drogi szybkiego ruchu przebiegającej przez powiat wodzisławski. Cała trasa ma liczyć 23 km i w przyszłości połączy Wodzisław Śląski, Pszów, Rydułtowy, Godów, Mszana, Jastrzębie-Zdrój oraz Pawłowice ze zjazdem z autostrady A1 w Mszanie. Korzystne położenie komunikacyjne wyróżnia Powiat jako miejsce atrakcyjne dla inwestycji.

Teren powiatu wodzisławskiego charakteryzuje się małymi gospodarstwami rolnymi, w dużej mierze są to działki nie przekraczające 1 ha. Użytki rolne stanowią 64% powierzchni powiatu gdzie 29% to odłogi i ugory. Główne uprawy na terenie powiatu wodzisławskiego to: pszenica, jęczmień, żyto, owies, ziemniaki i coraz częściej rzepak. W hodowli dominuje bydło i trzoda chlewna.

Wykres PKDNa terenie powiatu wodzisławskiego funkcjonują dwie kopalnie „Marcel” w Radlinie i „Rydułtowy – Anna” w Rydułtowach. Przemysł węglowy przeszedł proces restrukturyzacji, kopalnie prowadzą działalność w sposób nowoczesny, wykazując należytą dbałość o ochronę środowiska. Duże znaczenie mają w ostatnich latach kwestie związane z rekultywacją zwałowisk pogórniczych  poprzez budowę m.in. boisk sportowych, kortów tenisowych czy ścieżek rowerowych.

tabelka na stronę23 stan wyzejNa terenie powiatu wodzisławskiego zarejestrowanych jest 11 073 podmiotów gospodarczych (stan na październik 2014 r.) W podziale na wielkość zatrudnienia zdecydowanie dominują przedsiębiorstwa małe zatrudniające do 9 pracowników (tj. 10 508 podmiotów). Taka sytuacja dotyczy zarówno podmiotów gospodarczych, jak i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przedziale od 10 – 49 pracowników mamy zarejestrowanych 463 podmiotów gospodarczych, kolejno dla grupy podmiotów od 50-249 pracowników, liczba ta wynosi 98.