Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Gospodarka - Powiat Wodzisławski

Gospodarka

 

Rozwojowi gospodarki w powiecie wodzisławskim sprzyjają: położenie przygraniczne i dostępność komunikacyjna, zasoby naturalne, walory przyrodnicze oraz duża ilość terenów przystosowanych do rozwijania różnych typów działalności: handlowej, przemysłowej i transportu. Stolicą powiatu, pełniącą funkcję usługowo-przemysłową jest Wodzisław Śląski, będący ważnym węzłem komunikacyjnym, w którym krzyżują się szlaki drogowe. Dostępność komunikacyjna jest dla wielu rodzajów działalności gospodarczej ważnym czynnikiem, stanowiącym o lokalnej atrakcyjności gospodarczej danego terenu.

Widok z góry na autostradę A-1 w powiecie wodzisławskim

Przez powiat wodzisławski przebiega droga krajowa nr 78, a także autostrada A1, łącząca Gorzyczki – Mszanę – Gliwice – Częstochowę – Łódź – Toruń – Gdańsk. Ponadto trwają prace nad projektem Drogi Głównej Południowej, drogi szybkiego ruchu przebiegającej przez powiat wodzisławski. Cała trasa ma liczyć 23 km i w przyszłości połączy Wodzisław Śląski, Pszów, Rydułtowy, Godów, Mszana, Jastrzębie-Zdrój oraz Pawłowice ze zjazdem z autostrady A1 w Mszanie. Korzystne położenie komunikacyjne wyróżnia Powiat jako miejsce atrakcyjne dla inwestycji.

Teren powiatu wodzisławskiego charakteryzuje się małymi gospodarstwami rolnymi, w dużej mierze są to działki nie przekraczające 1 ha. Użytki rolne stanowią 64% powierzchni powiatu gdzie 29% to odłogi i ugory. Główne uprawy na terenie powiatu wodzisławskiego to: pszenica, jęczmień, żyto, owies, ziemniaki i coraz częściej rzepak. W hodowli dominuje bydło i trzoda chlewna.

Grafika przedstawiająca strukturępodmiotów gospodarczych w powiecie wodzisławskim

Na terenie powiatu wodzisławskiego funkcjonują dwie kopalnie „Marcel” w Radlinie i „Rydułtowy – Anna” w Rydułtowach. Przemysł węglowy przeszedł proces restrukturyzacji, kopalnie prowadzą działalność w sposób nowoczesny, wykazując należytą dbałość o ochronę środowiska. Duże znaczenie mają w ostatnich latach kwestie związane z rekultywacją zwałowisk pogórniczych  poprzez budowę m.in. boisk sportowych, kortów tenisowych czy ścieżek rowerowych.

 

Na terenie powiatu wodzisławskiego zarejestrowanych jest 11 367 podmiotów gospodarczych (stan na grudzień 2019 r.) W podziale na wielkość zatrudnienia zdecydowanie dominują przedsiębiorstwa małe zatrudniające do 9 pracowników. Taka sytuacja dotyczy zarówno podmiotów gospodarczych, jak i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.