Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Strategia Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023 - 2030+ - Powiat Wodzisławski

Strategia Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023 – 2030+

 

Dzięki szerokiemu udziałowi społeczności naszego Powiatu w pracach nad Strategią Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego sformułowano wizję, cele i kierunki, które chcemy wspólnie osiągnąć. Nasze aspiracje wyrażają się w dążeniu do tego, aby Powiat Wodzisławski stawał się w coraz większym stopniu miejscem, gdzie:

 • pielęgnowane jest dziedzictwo kulturowe, wysoka bioróżnorodność, unikatowość krajobrazowa i wyjątkowe walory przyrodnicze doliny Odry i Olzy,
 • mieszkańcy angażują się w rozwój swojego miejsca zamieszkania, podejmują aktywności na rzecz społeczności lokalnych, uczestniczą w lokalnych procesach decyzyjnych,
 • zachowywane są wartości i tradycje związane z życiem rodzinnym, dobrym sąsiedztwem, otwartością i pracowitością,
 • wysokie kwalifikacje mieszkańców napędzają rozwój społeczny i gospodarczy,
 • można znaleźć dobre warunki dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
 • żyć w bezpiecznym otoczeniu z dobrym wyposażeniem w usługi społeczne i infrastrukturę techniczną,
 • dostępne są usługi wspierające funkcjonowanie osób o szczególnych potrzebach,
 • podejmowane są innowacyjne działania w dziedzinie rozwoju zrównoważonego,
 • wykorzystywane jest dogodne położenie na szlakach transportowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym,
 • struktura gospodarcza jest zróżnicowana co jest wynikiem przyciągania innowacyjnych inwestorów, rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, zaszczepiania nowych działalności wykorzystujących lokalne potencjały, transformacji tradycyjnych branż,
 • występuje urozmaicony rynek pracy dostarczający możliwości realizacji aspiracji zawodowych mieszkańców,
 • atrakcyjna jest oferta turystyczna budowana w oparciu o wyjątkowe atuty przyrodnicze i kulturowe oraz rozwiniętą infrastrukturę obsługi ruchu turystycznego,
 • Gminy tworzące Powiat współpracują w zakresie kreowania wspólnej oferty inwestycyjnej, turystycznej, mieszkaniowej.

Strategia to nasza wspólna sprawa. Zapraszamy do udziału w jej realizacji!

Strategia Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023 – 2030+ (plik PDF 1,0 MB)