POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Prezentacja powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 2025

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU oznacza koncepcję funkcjonowania w dłuższym okresie czasu, tj. w perspektywie do 2025 roku. Zawiera ona główne cele rozwojowe powiatu, konkretne zadania wraz z jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację. Strategia koncentruje się na podstawowych i najważniejszych problemach powiatu, warunkujących jego rozwój społeczny i gospodarczy.

MISJA

Oferowanie warunków godnego życia mieszkańcom oraz rozwoju społeczno – gospodarczego

Strategia Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 2025