POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Prezentacja powiatu

Partnerzy

Powiat Wodzisławski, mając na uwadze integrację lokalną i międzynarodową, skutecznie nawiązuje kontakty zagraniczne i krajowe. Współpraca traktowana jest jako jeden z instrumentów kreowania harmonijnego rozwoju społeczno-politycznego, kulturalnego oraz gospodarczego. Działania w tym zakresie są realizowane w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 2025, która w obszarze „Społeczeństwo i Infrastruktura Społeczna” wyznacza cel strategiczny – Rozwój współpracy regionalnej i międzynarodowej.

Współpraca zagraniczna prowadzona jest w oparciu o następujące dokumenty:

Współpraca zagraniczna prowadzona jest również w ramach projektów. Informacje na ich temat można znaleźć w zakładce „Projekty unijne i inne”.

Powiat Wodzisławski prowadzi również współpracę z krajowymi jednostkami samorządu terytorialnego. Partnerem od 28 maja 2013 r. jest Powiat Tczewski. Umowę o współpracy podpisano w Pałacu Prezydenckim w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wydarzenie to miało miejsce podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Partnerska współpraca prowadzona jest w dziedzinie promocji, turystyki aktywnej, kultury, edukacji i pomocy społecznej. Jej celem jest umacnianie tożsamości regionalnej mieszkańców, podejmowanie wspólnych inicjatyw z zakresu promocji turystyki aktywnej, wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, w szczególności promującym dziedzictwo kulturowe obu powiatów, wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej, wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy placówkami oświatowymi, a także wspólne aplikowanie o przyznanie środków z programów unijnych i krajowych na zasadach określonych w tych programach.