Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Partnerzy - Powiat Wodzisławski

Partnerzy

 

Powiat Wodzisławski, mając na uwadze integrację lokalną i międzynarodową, skutecznie nawiązuje kontakty zagraniczne i krajowe. Współpraca traktowana jest jako jeden z instrumentów kreowania harmonijnego rozwoju społeczno-politycznego, kulturalnego oraz gospodarczego.

Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna prowadzona jest w oparciu o następujące dokumenty:

Współpraca zagraniczna prowadzona jest również w ramach projektów. Informacje na ich temat można znaleźć w zakładce „Projekty unijne i inne”.

Współpraca krajowa

Powiat Wodzisławski prowadzi również współpracę z krajowymi jednostkami samorządu terytorialnego. Partnerem od 28 maja 2013 r. jest Powiat Tczewski. Umowę o współpracy podpisano w Pałacu Prezydenckim w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wydarzenie to miało miejsce podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Partnerska współpraca prowadzona jest w dziedzinie promocji, turystyki aktywnej, kultury, edukacji i pomocy społecznej. Jej celem jest umacnianie tożsamości regionalnej mieszkańców, podejmowanie wspólnych inicjatyw z zakresu promocji turystyki aktywnej, wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, w szczególności promującym dziedzictwo kulturowe obu powiatów, wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej, wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy placówkami oświatowymi, a także wspólne aplikowanie o przyznanie środków z programów unijnych i krajowych na zasadach określonych w tych programach.