Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wodzisław Śląski - Powiat Wodzisławski

Wodzisław Śląski

 

Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim

Miasto Wodzisław Śląski zajmuje 49,51 km2 i liczy 48688 mieszkańców.

Pierwsze ślady osadnictwa na terenie ziemi wodzisławskiej sięgają epoki kamiennej. W wodzisławskim muzeum przechowywany jest pięściak – narzędzie typowe dla epoki kamiennej, a znalezione w okolicach miasta gładzone kamienne siekierki świadczą, że ziemie te zamieszkiwane były przez pierwszych rolników i hodowców.

W 1241 roku miasto zniszczyły hordy tatarskie. Książe opolski Władysław I zdecydował się wówczas na wskrzeszenie tego miasta przez kolonizację na prawie niemieckim. Od imienia fundatora pochodzi nazwa miasta – pierwotnie Vladislawia, a ok. 1300 roku pojawiła się nazwa Loslaw, która przetrwała w różnych wariantach przez wiele stuleci.

Niezwykle rozległy rynek sugeruje, że książe Władysław I przypisywał miastu wielkie znaczenie. W 1257 r. erygował on w Wodzisławiu klasztor franciszkanów minorytów, którego zadaniem miało być między innymi niesienie pomocy ludziom żyjącym w nędzy i rok ten przyjmuje się za datę przyznania praw miejskich.

Władysław I popierał dążenia księcia Henryka IV Probusa do zjednoczenia ziem polskich. Oddał mu nawet rękę swojej córki Konstancji. Małżeństwo nie układało się jednak zbyt dobrze. Po jego rozpadzie Konstancja obrała za swą rezydencję Wodzisław. Specjalnie dla niej wydzielono Księstwo Wodzisławskie. Konstancja zmarła bezpotomnie w sędziwym wieku, zaś księstwo dostało się pod władzę czeską, a następnie przechodziło z rąk do rąk.

W czasach Księżnej Konstancji miasto było ufortyfikowane. Wodzisław otaczała fosa zasilana wodami Wodzisławki, zwanej dziś Leśnicą. Miasto w tym czasie rozwijało się bardzo dynamicznie. Ludność miasta zajmowała się kupiectwem i rzemiosłem, a zwłaszcza garbarstwem, szewstwem i tkactwem. Rzemieślnicy zbywali swe wyroby na wielodniowych jarmarkach – miasto bowiem posiadało przywilej organizowania czterech jarmarków rocznie.

Na początku XVI wieku miasto zostało Stolicą Wodzisławskiego Państwa Stanowego, w skład którego oprócz samego miasta wchodziły okoliczne miejscowości. W okresie istnienia tego państwa Wodzisław posiadał status miasta prywatnego. Często zmieniali się jego właściciele. Do roku 1526 Wodzisławskie Państwo Stanowe pozostawało pod zwierzchnią władzą królów czeskich, do 1742 roku pod berłem Niemieckiego Cesarstwa Habsburgów, a do roku 1809 było w granicach Niemieckiego Państwa Pruskiego.

Niepokoje i zamęt, jaki na Śląsku spowodowała reformacja, a później kontreformacja, nie ominęły Wodzisławia. Miasto znacznie podupadło, a pełnego dzieła zniszczenia dokonała wojna trzydziestoletnia, rozpoczęta w 1618 roku. Na przestrzeni wieków było również nawiedzane przez liczne klęski żywiołowe, jak chociażby w 1536 roku wielka powódź, w 1822 r. pożar całego miasta, a w 1848 roku gradobicie, które całkowicie zniszczyło uprawy rolne i spowodowało tyfus głodowy. Po wielkim pożarze 1822 roku miasto zostało odbudowane jako murowane.

Ziemia wodzisławska znajdująca się pod panowaniem Prus była terenem postępującej germanizacji. Z drugiej strony był to również okres poprawy sytuacji gospodarczej i społecznej. Od 1809 roku Wodzisław pozostawał pod zarządem władz miejskich pochodzących z wyboru, a status prawny miasta określały kolejne ordynacje miejskie. Wzrastała też liczba mieszkańców.
W roku 1787 miasto liczyło 1029 mieszkańców, a w roku 1860 – 2408.

Po I Wojnie Światowej i Powstaniach Śląskich Wodzisław został przyłączony do Rzeczypospolitej Polskiej. Powrót do macierzy został zaakceptowany symbolicznym wkroczeniem Wojska Polskiego w dniu 3 lipca 1922 roku. W okresie międzywojennym nastąpił jego dalszy rozwój gospodarczy, aktywnie rozwijały się towarzystwa społeczne, w szczególności ruch śpiewaczy i sportowy.

W pierwszym dniu II Wojny Światowej Ziemia Wodzisławska została opanowana przez hitlerowców, a wiosna 1945 roku przyniosła miastu zagładę. Przystąpiono jednak szybko do odbudowy, podczas której starano się zachować wszystkie wartościowe elementy tradycyjnego układu miasta i jego zabudowy.

W 1954 roku Wodzisław stał się miastem powiatowym, wokół którego powstawać zaczęły nowe osiedla mieszkaniowe, co wiązało się z faktem, że znalazł się on w zasięgu intensywnej industrializacji.