Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Radlin

Radlin

 

Urząd Miasta w Radlinie

Radlin położony jest na Wyżynie Śląskiej, w centralnej części Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej zwanej Płaskowyżem Rybnickim. Płaskowyż Rybnicki jest położony na wysokości 260-280 m n.p.m. O ukształtowaniu terenu miasta zadecydowały w przeszłości zasadniczo dwa czynniki natury przyrodniczej, a mianowicie działalność lodowca i wód płynących, zaś w ostatnim okresie dynamicznego rozwoju eksploatacji górniczej węgla kamiennego. Efekty tego antropogenicznego czynnika zaznaczają się w ukształtowaniu terenu coraz wyraźniej.

Radlin zajmuje powierzchnię 1253 ha i liczy prawie 18 tys. mieszkańców.

Konfiguracja terenu jest urozmaicona. W ukształtowaniu powierzchni można zauważyć znaczne różnice wzniesień. Radlin leży na utworach karbonu, składającego się z piaskowców, łupków, iłołupków z przewarstwieniami węgla kamiennego. Najwięcej i najłatwiej dostępne są utwory czwartorzędowe. Są to przede wszystkim piaski i gliny polodowcwe. W utworach czwartorzędowych spotyka się różne odmiany piaskowców, skał krzemionkowych oraz cała gama skał krystalicznych. Z bogactw naturalnych najważniejsze są pokłady węgla kamiennego.

Złożom węgla kamiennego towarzyszy gaz ziemny. Ponadto występują tu również surowce ilaste i łupki karbońskie, wykorzystywane do wypalania wysokiej jakości cegły. Spotyka się także zasoby glinki i glinki ogniotrwałej oraz wysokiej jakości żwiry i piasek, które eksploatowane są na potrzeby budownictwa.

Radlin pod względem klimatycznym jest położony w dość korzystnym miejscu naszego kraju, mianowicie u wylotu Bramy Morawskiej. Powoduje to, że klimat panujący w rejonie Radlina różni się wyraźnie od klimatu reszty Polski.