Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Godów - Powiat Wodzisławski

Godów

 

Urząd Gminy w Godowie

Gmina Godów położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w powiecie wodzisławskim i jest jednocześnie najbardziej wysuniętą na południe gminą powiatu wodzisławskiego. Od zachodu graniczy z gminą Gorzyce, od północy sąsiaduje z miastem Wodzisław Śląski i gminą Mszana, od wschodu z miastem Jastrzębie-Zdrój, zaś wzdłuż całej południowej granicy gminy przebiega granica państwa z Republiką Czeską. W skład gminy wchodzi siedem sołectw: Godów,  Gołkowice,   Krostoszowice,   Łaziska,   Podbucze,   Skrbeńsko  i Skrzyszów, obejmujących powierzchnię 38,08 km2 i zamieszkiwanych przez ponad 13 tys. mieszkańców. Pod względem ukształtowania geograficznego jest częścią Wyżyny Śląskiej i stanowi środkową część Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej. Teren gminy jest pagórkowaty opadający w kierunku zlewisk takich rzek, jak: Olza, Leśnica, Szotkówka i Piotrówka.

Gmina Godów posiada korzystną pozycję strategiczną ze względu na sąsiedztwo z Czechami, bliskość takich miast jak Rybnik, Wodzisław Śląski i Jastrzębie-Zdrój, a także ze względu na przebiegającą przez gminę autostradę A1 z węzłem w Łaziskach. Odległość dzieląca gminę od stolicy województwa śląskiego – Katowic – to niecałe 65 km.

Gmina jest całkowicie zwodociągowana i zgazyfikowana, posiada dobrze rozwiniętą sieć teletechniczną oraz kanalizację sanitarną.

Początki osadnictwa na terenie dzisiejszej gminy sięgają – jak wykazały badania archeologiczne – przełomu IX i X wieku. Z kolei powstanie najstarszych sołectw w gminie, to znaczy Gołkowic, Skrzyszowa i Godowa, pisane kroniki datują na XIII wiek. Niestety, nieliczne istniejące zabytki pochodzą z okresu późniejszego. Są to dwa kościółki drewniane w Gołkowicach pod wezwaniem św. Anny oraz w Łaziskach pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Obydwa te zabytkowe miejsca kultu pozostają pod zarządem tamtejszych parafii.

Ludność w tamtych czasach zajmowała się głównie rolnictwem i hodowlą bydła i owiec. Dopiero przełom wieku XIX i XX zmienił nieco charakter gospodarczy tych terenów. Związane to było z rozwojem górnictwa i hutnictwa w okolicach Ostrawy oraz Rybnika.

Do dnia dzisiejszego górnictwo Rybnickiego Okręgu Przemysłowego kształtuje charakter gospodarczy i społeczny gminy, którą często ze względu na dużą ilość pięknych i bogatych zabudowań – domów jednorodzinnych nazywa się „hotelem” rybnickiego górnictwa.