Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Gorzyce

Gorzyce

 

Urząd Gminy w Gorzycach

Teren Gminy Gorzyce jest częścią ziemi rybnicko-wodzisławskiej (jej południowo-zachodni obszar), leżącej na krawędzi Wyżyny Śląskiej i Doliny Nadodrzańskiej. Na południe granicę ziemi rybnicko-wodzisławskiej wyznaczają: rzeka Olza z Piotrówką, stanowiącą również granicę państwową z Czechami, od południowego zachodu i zachodu dolina Odry, natomiast od północnego wschodu i wschodu graniczy ona z Kotliną Oświęcimską.

Gmina Gorzyce zajmuje powierzchnię 6458 ha i liczy ponad 20 tys. mieszkańców.

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszej gminy Gorzyce pochodzą z epoki kamienia (mezolitu i neolitu). Również liczne późniejsze znaleziska świadczą o pradawnym osadnictwie w regionie Gorzyc. Związane jest to niewątpliwie z bliskością Bramy Morawskiej, miejsca przez które od pradawnych czasów dokonywała się ekspansja ludności na północ.

Gmina Gorzyce jest jedyną gminą w obrębie Rybnickiego Okręgu Węglowego, której teren nie jest objęty wpływem szkód górniczych oraz nie jest zdegradowany lokalizacją zwałowisk czy hałd kopalnianych.

Gmina Gorzyce posiada dogodne położenie w stosunku do dużych ośrodków centrogennych – Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Raciborza, Jastrzębia Zdroju, a także miast aglomeracji śląskiej. Sieć dróg lokalnych jest dobrze rozwinięta, oparta na historycznym układzie drożnym. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa relacji Katowice – Chałupki – Bohumin.