Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Rydułtowy - Powiat Wodzisławski

Rydułtowy

 

Urząd Miasta w Rydułtowach

Miasto Rydułtowy wchodzące w skład powiatu wodzisławskiego, stanowiące część województwa śląskiego, leży w południowo-zachodniej części Wyżyny Śląskiej, na Płaskowyżu Rybnickim, w Kotlinie Oświęcimsko – Raciborskiej. Północna część miasta od ul. Raciborskiej w kierunku Gminy Gaszowice znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich.  Miasto zajmuje powierzchnię 1495 ha i liczy 21838 mieszkańców.

Miasto leży na ciągu komunikacyjnym Rybnik – Racibórz stanowiącym część drogi wojewódzkiej nr 935 Pszczyna – Opole. Zgodnie z planami, w przyszłości droga ta połączy Rydułtowy z autostradami A1 i A4, co znacznie poprawi lokalną komunikację. Granice Rydułtów wytyczają miasta: Rybnik, Radlin, Pszów, oraz gminy: Kornowac i Gaszowice.

Miasto leży w strefie nadgranicznej Czech. Na uwagę zasługuje również bliskość granicy słowackiej. Swobodny ruch graniczny umożliwiają główne przejścia w Pietraszynie i Chałupkach.

Pierwsze wzmianki o Rydułtowach można znaleźć w dokumentach z 1228 roku. Rudolphi Willa to nazwa wsi Księstwa Raciborskiego znajdująca się w księgach arcybiskupa wrocławskiego pochodzących z XIII wieku. Do połowy XX wieku Rydułtowy były wsią należącą do końca XVI wieku do Czech, zaś od XVII wieku do Prus. Decydującym dla rozwoju Rydułtów momentem było odkrycie w końcu XVII wieku bogatych złóż węgla kamiennego.

W 1792 roku powstała pierwsza kopalnia „HOYM”, nieco później w Radoszowach kopalnia „WILHELM”, w 1806 roku w Czernicy kopalnia „Szarlotte”, a w 1843 roku w Rydułtowach kopalnia „LEO”. Tak więc odkrycie węgla zadecydowało o rozwoju ówczesnej osady i później o charakterze dzisiejszych Rydułtów.

W 1926 roku doszło do połączenia samodzielnych dotychczas gmin: Rydułtowy Dolne, Rydułtowy Górne, Orłowiec, Radoszowy Dolne, Radoszowy Górne oraz Kolonii Buńczowiec w jedną gminę liczącą około 13 tyś. mieszkańców. W 1951 roku Rydułtowy uzyskały prawa miejskie. 25 lat później w wyniku reformy administracyjnej włączone zostały jako jedna z dzielnic do Wodzisławia Śl. Z dniem 1 stycznia 1992 roku Rydułtowy odzyskały status samodzielnego miasta.