Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski wrzesień 2023 - Powiat Wodzisławski

wrzesień 2023

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do zbycia

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do zbycia, poniżej opisanych.