Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Będzie bezpieczniej na skrzyżowaniach - Powiat Wodzisławski

Będzie bezpieczniej na skrzyżowaniach

W wodzisławskim starostwie miała miejsce konferencja prasowa z udziałem członka zarządu województwa śląskiego Krzysztofa Klimosza. Tematem spotkania były inwestycje drogowe w powiecie wodzisławskim.

Samochody stojące w korku

Wczorajsze spotkanie to efekt kilkumiesięcznych rozmów pomiędzy starostą wodzisławskim Leszkiem Bizoniem, prezydentem Wodzisławia Śląskiego Mieczysławem Kiecą i wicemarszałkiem województwa śląskiego Krzysztofem Klimoszem. Reprezentanci powiatu, miasta i województwa wytypowali najbardziej newralgiczne skrzyżowania na terenie powiatu wodzisławskiego. Powiat Wodzisławski  wspólnie z miastem Wodzisław Śląski i z województwem będzie realizował kluczowe inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa. Chodzi o skrzyżowania ulic Górniczej i Pszowskiej oraz Młodzieżowej i Pszowskiej w Wodzisławiu Śląskim, a także Raciborskiej i Bukowskiej w Syryni.

Skrzyżowanie Pszowska-Górnicza

Wiele wskazuje na to, że zadanie: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z droga powiatową nr 5000S (ul. Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim” będzie zrealizowane. Jest już wykonana dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę, która została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zadanie jest na etapie przygotowywania do procedury przetargowej, przetarg ma zostać ogłoszony w czwartym kwartale tego roku. Koszt zadania oszacowano na 10 milionów złotych, z czego 20% udziału w kosztach ponoszą Powiat Wodzisławski i Miasto Wodzisław Śląski.  Inwestycja ma być realizowana w latach 2024-2025.

Skrzyżowanie Bukowska-Raciborska

Termin ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania DW 936 (ul. Bukowska) z drogą powiatową 3512 S (ul. Raciborska) w Syryni to czwarty kwartał tego roku.

Negocjujemy, rozmawiamy z władzami województwa na temat poprawy bezpieczeństwa na najbardziej newralgicznych skrzyżowaniach na terenie naszego powiatu. Skrzyżowanie Bukowska i Raciborska to skrzyżowanie, o którego przebudowę zabiegamy już kilka lat. Chcemy poprawić bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu, bo wiemy wszyscy doskonale, ile w tym miejscu było już wypadków drogowych. Po przeprowadzonych analizach zostanie podjęta decyzja, czy na skrzyżowaniu Bukowska-Raciborska pojawi się rondo czy też sygnalizacja świetlna – mówił Leszek Bizoń.

Koszt wykonania dokumentacji oszacowano na 615 tysięcy złotych, zostanie pokryty w 50% przez Powiat, a w 50% przez gminę Lubomia. Wykonanie przebudowy skrzyżowania to już zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Skrzyżowanie Pszowska-Młodzieżowa

Na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich – Pszowskiej i Młodzieżowej w Wodzisławiu Śląskim ma zostać zamontowana sygnalizacja świetlna.

Tu jest wola władz wojewódzkich, aby na tym skrzyżowaniu zabudować instalację świetlną. W ramach ostatniej przebudowy na drodze wojewódzkiej zabudowano tzw. tunele techniczne, które umożliwią realizację tej inwestycji – mówił Mieczysław Kieca.

Podczas konferencji zapewniono też, że do końca roku ma zostać zrealizowany program poprawy bezpieczeństwa wzdłuż ulicy Pszowskiej. W spotkaniu udział wzięli także posłanka Gabriela Lenartowicz, poseł Krzysztof Gadowski, radny sejmiku województwa śląskiego Henryk Siedlaczek oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor.