Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski » Wydawanie kart parkingowych – zmiany!

Wydawanie kart parkingowych – zmiany!

Od 29 września zmianie ulega tryb wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Powracają przepisy obowiązujące przed pandemią.

parking osoby niepełnosprawne

Najważniejsze zmiany to:

– utrata ważności formularza wniosku obowiązującego podczas pandemii i powrót do formularza wniosku obowiązującego przed pandemią – WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ- PRZEJDŹ

– osoba niepełnosprawna ubiegająca się o wydanie karty parkingowej składa wniosek osobiście i podpisuje go w obecności przewodniczącego Zespołu lub osoby przez niego upoważnionej, za wyjątkiem:

  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

– osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty parkingowej.

– wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.