Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski luty 2023 - Strona 5 z 5 - Powiat Wodzisławski

luty 2023

Czerwona wstęga. W tle uczestnicy wydarzenia.

To był strzał w 10. Nowa strzelnica laserowa w rydułtowskiej szkole

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach wzbogacił się o nową, pierwszą na terenie powiatu mobilną wirtualną strzelnicę. Uczniowie rydułtowskiej szkoły, ale także wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu, będą mogli rozwijać swoje strzeleckie umiejętności. Na inwestycję Powiat pozyskał dofinansowanie z budżetu Państwa. Przecięcia wstęgi i uroczystego otwarcia wirtualnej strzelnicy dokonali starosta wodzisławski Leszek Bizoń oraz przewodniczący Rady Adam Krzyżak.

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2022 r.

Publikujemy sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2021 r. opracowane zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

Prace plastyczne uczestników konkursu Mój lekturowy przebój

Za nami Powiatowy Konkurs Artystyczny „Mój lekturowy przebój”

Organizatorem V Powiatowego Konkursu Artystycznego „Mój lekturowy przebój” było I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Skierowany do młodzieży wyższych klas szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs miał na celu pogłębienie znajomości utworów literackich objętych kanonem lektur oraz doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz prac artystycznych z tymi lekturami związanych.