Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2022 r. - Powiat Wodzisławski

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2022 r.

Publikujemy sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2021 r. opracowane zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

Do pobrania:

  1. Sprawozdanie cz. 1 (docx 56KB)
  2. Sprawozdanie cz. 2 (docx 54 KB)