Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami

Przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami

 

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami jest Starosta Wodzisławski (ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski).

1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie:

  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych.

2. Jakie dane należy nam podać

W większości przypadków podanie danych osobowych w celu realizacji postępowań jest obowiązkiem ustawowym. Obowiązek ten dotyczy danych identyfikacyjnych oraz danych opisujących okoliczności składanego wniosku / oferty. Podanie tych danych jest niezbędne do zajęcia się daną sprawą.

Przekazanie dodatkowych danych kontaktowych, np. numer telefonu, adres e-mail, nie jest obowiązkowe i wymaga zgody wnioskodawcy / klienta. Niepodanie tych danych nie wpływa na poprawność prowadzonego postępowania, może jedynie ewentualnie wydłużyć proces komunikacji z daną osobą.

3. Komu przekazujemy Państwa dane

Pozyskane dane osobowe mogą być udostępnione w wymaganych przepisami przypadkach innym odbiorcom: organom administracji samorządowej i rządowej, rzeczoznawcom majątkowym, jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.

4. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych, odnoszących się do ochrony danych. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek w zakresie realizacji swoich spraw.

Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Kontakt i informacje

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym:

iod@powiatwodzislawski.pl

Więcej informacji:

www.powiatwodzislawski.pl/iod,
www.powiatwodzislawski.pl/mojedane