Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Przetwarzanie danych osobowych w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Przetwarzanie danych osobowych w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS jest Starosta Wodzisławski (ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski).

1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe osób uprawnionych przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z działalnością socjalną.

Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dane zwykłe) i art. 9 ust. 2 lit. b RODO (np. informacje o stanie zdrowia) w zakresie wynikającym z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W pewnym zakresie możemy przetwarzać dane osobowe również na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

2. W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane

Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników administratora danych i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń, zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe osób uprawnionych są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

3. Przysługujące Państwu uprawnienia

Każdy, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku przekazania przez wnioskodawcę dodatkowych informacji w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, ma ona również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO.

4. Kontakt i informacje

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim: iod@powiatwodzislawski.pl.

Więcej informacji: www.powiatwodzislawski.pl/iod, www.powiatwodzislawski.pl/mojedane.