Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Przetwarzanie danych osobowych w ramach postępowań administracyjnych

Przetwarzanie danych osobowych w ramach postępowań administracyjnych

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem jest Starosta Wodzisławski (ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski).

1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji czynności administracyjnych w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W pewnym zakresie możemy przetwarzać dane osobowe również na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych.

2. Jakie dane należy nam podać

W większości przypadków podanie przez Państwa danych jest obowiązkiem ustawowym. Obowiązek dotyczy wskazania Państwa danych identyfikacyjnych i danych opisujących okoliczności składanego wniosku. Dodatkowo mogą nam Państwo przekazać dane opcjonalne w oparciu o Państwa zgodę, które nie są niezbędne do realizacji wniosku, ale mogą np. usprawnić komunikację między nami.

3. Komu przekazujemy Państwa dane

Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, jednakże dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Przetwarzanie Państwa danych osobowych możemy również powierzać czasowo podwykonawcom wspierającym nas w realizacji naszych działań. W szczególności dotyczy to podmiotów obsługujących lub udostępniającym nam systemy informatyczne, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do wykonywania operacji takich jak: wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych. Państwa dane przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa.

4. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych praw mogą Państwo złożyć do nas wniosek.

Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

5. Kontakt i informacje

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym:

iod@powiatwodzislawski.pl