Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Przetwarzanie danych osobowych w ramach transmisji obrad Rady Powiatu Wodzisławskiego

Przetwarzanie danych osobowych w ramach transmisji obrad Rady Powiatu Wodzisławskiego

 

Administratorem danych osobowych zawartych w nagraniach obrad Rady Powiatu Wodzisławskiego jest Starosta Wodzisławski (ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski).

1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe zawarte w nagraniach obrad Rady Powiatu przetwarzamy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO [ogólne rozporządzenie o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.]) oraz wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), polegającego na transmitowaniu i utrwalaniu obrad rady powiatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym).

Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych.

2. Jakie dane gromadzimy

Na nagraniach obrad Rady Powiatu rejestrujemy wizerunek osób, biorących udział w obradach i znajdujących się w zasięgu urządzeń rejestrujących, informacje o tożsamości uczestników obrad (w szczególności radnych powiatu, pracowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zaproszonych) oraz ewentualne inne dane osobowe zawarte z wypowiedziach osób, biorących udział w obradach.

3. Komu przekazujemy dane

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.powiatwodzislawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (https://www.powiatwodzislawski.pl/) za pośrednictwem serwisu internetowego umożliwiającego strumieniowanie obrazu i dźwięku. Dane osobowe zawarte w nagraniach są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.

4. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji powyższych praw mogą Państwo złożyć do nas wniosek.

Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

5. Kontakt i informacje

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym:

iod@powiatwodzislawski.pl

Więcej informacji:

www.powiatwodzislawski.pl/iod,
www.powiatwodzislawski.pl/mojedane