Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski listopad 2023 - Strona 5 z 6 - Powiat Wodzisławski

listopad 2023

Postacie ludzkie pozujące do zdjęcia, na pierwszym planie konstrukcja ozdobna z belek słomy i dyni, w tle altana drewniana z napisem ogród zmysłów

„Ogród Zmysłów”, czyli ekopracownia pod chmurką powstała przy ZPSWR

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. to największa w powiecie i jedna z większych w regionie placówek zapewniających usługi edukacyjne dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach. Od teraz lekcje w tej wyjątkowej szkole będą jeszcze bardziej atrakcyjne i interesujące. A to za sprawą "Ogrodu Zmysłów" jak nazwano ekopracownię "pod chmurką" uruchomioną dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Oferta w trybie tzw. małego grantu

W związku ze złożeniem przez Starochorzowską Fundację Kultury oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem.: „Koncert z okazji Dnia Niepodległości-Przyłączenie Śląska do Polski” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 8 listopada 2023 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego.