Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski "Ogród Zmysłów", czyli ekopracownia pod chmurką powstała przy ZPSWR - Powiat Wodzisławski

„Ogród Zmysłów”, czyli ekopracownia pod chmurką powstała przy ZPSWR

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. to największa w powiecie i jedna z większych w regionie placówek zapewniających usługi edukacyjne dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach. Od teraz lekcje w tej wyjątkowej szkole będą jeszcze bardziej atrakcyjne i interesujące. A to za sprawą "Ogrodu Zmysłów" jak nazwano ekopracownię "pod chmurką" uruchomioną dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Postacie ludzkie pozujące do zdjęcia, na pierwszym planie konstrukcja ozdobna z belek słomy i dyni, w tle altana drewniana z napisem ogród zmysłów

„Ogród Zmysłów” przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim powstawał od lipca. Przedsięwzięcie kosztowało ok. 81 tys. zł. Na jego realizację szkoła pozyskała wsparcie finansowe w kwocie prawie 65 tys. zł. Reszta – ok. 16 tys. zł – stanowił wkład własny.

W ramach projektu na terenie ZPSWR powstała altana wyposażona w stoły oraz ławy. Przestrzeń pod nią została utwardzona (wybrukowana), a woda deszczowa z dachu jest odprowadzana do specjalnego zbiornika i będzie wykorzystywana do podlewania. Na terenie ogrodu powstały też grządki kwiatowe, podwyższona rabata, zbiorniki na kompost, a także inspekt-rozsadnik.

Ekopracownia pod chmurką jest miejscem, gdzie wszyscy uczniowie Zespoły Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim z różnymi niepełnosprawnościami będą mogli nie tylko obserwować przyrodę, ale również uczyć się na wolnym powietrzu. Poprzez praktyczne działania uczniowie zadbają też o lokalne środowisko. Nic więc dziwnego, że dzisiejsze oficjalne oddanie ogrodu do użytku przyciągnęło w okolice wewnętrznego dziedzińca szkoły znaczną część szkolnej społeczności.

Symbolicznego przecięcia wstęgi do pracowni dokonała wicestarosta Kornelia Newy wspólnie z dyrektorem ZPSWR Józefem Pierzgą. Szef szkoły w krótkim przemówieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tak atrakcyjnego zagospodarowania dotąd z rzadka wykorzystywanej w celach edukacyjnych przestrzeni szkolnej. Słowa szczególnej wdzięczności skierował do dwójki pracowników: Marcina Kazka oraz Aleksandry Tatarczyk-Sobek, którzy nie tylko przygotowali wniosek o dofinansowanie do WFOŚ, ale przedsięwzięcie zrealizowali.

Wicestarosta Kornelia Newy podkreślała radość z odwiedzin w ZPSWR. Przypomniała, że praktycznie każda z oficjalnych jej wizyt w szkole związana była z zakończeniem jakiejś inwestycji lub innego przedsięwzięcia podnoszącego komfort nauki w szkole. Tak było w związku z uruchomieniem w szkole nowoczesnej windy, przekazaniem autobusu do przewozu uczniów z niepełnosprawnością ruchową czy też wybudowaniem nowej zatoki postojowej dla pojazdów dowożących uczniów do szkoły.

– Sprawia mi ogromną przyjemność za każdym razem, kiedy mogę się z Wami spotkać, uczestniczyć w koncertach waszego zespołu, doświadczyć Waszych uśmiechów, Waszej radości i gościnności. Nawet pogoda w tym roku zaczekała aż ukończycie ten ogród. Zazwyczaj o tej porze roku warunki już nie sprzyjają takim przedsięwzięciom, a w tym roku aura dopisała tak, jakby czekała kiedy ukończycie ten ogród zmysłów – powiedziała Kornelia Newy do licznie zebranej młodzieży oraz opiekunów.

Po krótkim otwarciu uczniowie wraz z opiekunami rozpoczęli zwiedzanie nowej pracowni na świeżym powietrzu. Młodzież konkurowała ze sobą m.in. w rozpoznawaniu poszczególnych narzędzi ogrodniczych, a także odgadywaniu ich zastosowań. Szczególne zainteresowanie wzbudziła podwyższona grządka, kompostowniki oraz inspekt do rozsady.

Warto wspomnieć, że „Ogród Zmysłów” to nie pierwsza tego rodzaju inicjatywa szkoły. Niemal dokładnie 10 lat temu szkoła jako jedna z pierwszych placówek w regionie wzbogaciła się o zieloną pracownię wyposażoną w nowoczesny sprzęt multimedialny. Wówczas w jednym pomieszczeniu została stworzona część multimedialna, wyposażona m.in. w tablicę interaktywną, wizualizer, urządzenie wielofunkcyjne, mikroskop z wbudowaną kamerą oraz drukarkę 3D, którą podarowało Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. W drugiej części powstała sala relaksacyjna dla głębiej upośledzonych wychowanków, w której moli odpocząć i zrelaksować się. Trzecie pomieszczenie stanowiła sala warsztatowa, w której uczniowie uczyli się wykorzystywania surowców wtórnych.

Edukację proekologiczną ZPSWR realizuje również w ramach projektu „Rehabilitacja 25plus”. Wprawdzie to działanie adresowane jest do absolwentów szkoły, ale jednym z działań terapeutycznych, na które postawiono zwłaszcza w ostatnim okresie, jest kontakt z przyrodą podczas zajęć ogrodniczych. Pomocne w tym są szklarnia oraz przyszkolne tereny zielone. Dzięki temu młodzi ludzie z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami nie tylko korzystają z atrakcyjnej formy terapii, ale też wzbogacają swoją wiedzę o zagadnienia przyrodnicze, z którymi zetknęli się w trakcie praktycznych zajęć. Szkoła znana jest też z proekologicznych akcji. Furorę zrobiły m.in. drewniane karmniki wykonane z pracowni stolarskiej szkoły, a rozdawane później mieszkańcom w Starostwie.

„Ogród Zmysłów” to już trzecia w tym roku zielona pracownia w szkołach prowadzonych przez Samorząd Powiatu Wodzisławskiego, jaka powstała z udziałem środków WFOŚ. Wcześniej uruchomiono m.in. „Ekobiom” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim oraz „Eko-Strefę” w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych „Na Skalnej” w Rydułtowach. Wszystkie trzy pracownie – łącznie z dzisiaj otwartą w ZPSWR – kosztowały ponad 200 tys. zł, z czego środki zewnętrzne stanowiły aż 93% niezbędnych nakładów.

 

Grafika z informacją, że przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach