Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Drogowcy w gotowości do zimowego utrzymania dróg 2023/2024 - Powiat Wodzisławski

Drogowcy w gotowości do zimowego utrzymania dróg 2023/2024

Coraz większymi krokami zbliża się zima. To okres szczególnie intensywnej pracy dla drogowców. Publikujemy podstawowe informacje na temat tegorocznej "Akcji zima" na drogach powiatu wodzisławskiego.

Pług drogowy w trakcie odśnieżania jezdni

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim administruje siecią dróg powiatowych o długości 204,60 km. W tym sezonie PZD będzie realizować zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie 8 z 9 gmin powiatu wodzisławskiego. Wyjątkiem jest tutaj Miasto Radlin, które na mocy zawartego z Powiatem Wodzisławskim porozumienia, przejęło w utrzymanie – także zimą – drogi powiatowe na terenie tego miasta.

Dodatkowo, na podstawie odrębnych porozumień Marklowice, Mszana, Pszów i Rydułtowy podobnie jak w latach ubiegłych będą również w tym sezonie odpowiedzialne za zimowe utrzymanie chodników położonych wzdłuż dróg powiatowych na swoim terenie.

Sieć dróg powiatowych została podzielona pod względem obowiązującego na nich standardu zimowego utrzymania dróg. Podział dróg ze względu na standard utrzymania przedstawia się następująco:

 • standard II ZUD – sieć dróg powiatowych o długości 183,19 km,
 • standard IV ZUD – sieć dróg powiatowych o długości 21,41 km.

W przypadku standardu II ZUD, który na terenie powiatu obejmuje zdecydowaną większość dróg powiatowych, obowiązują następujące normy:

 1. Jezdnia musi być odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi.
 2. Po ustaniu opadów – śnieg luźny może zalegać do 4 godz.
 3. Błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
 4. Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu.
 5. Czas na usunięcie skutków zjawiska meteorologicznego:
  – gołoledzi – do 3 godz.,
  – szronu – do 3 godz.,
  – szadzi – do 3 godz.,
  – lodowicy – do 4 godz.,
  – śliskości pośniegowej – do 4 godz.

Dla zapewnienia przejezdności dróg powiatowych PZD dysponuje pięcioma opłużonymi samochodami ciężarowymi z piaskarko-solarkami, jednym opłużonym ciągnikiem z rozrzutnikiem materiałów do zwalczania śliskości oraz jedną ładowarką kołowa. W razie wystąpienia trudnych warunków drogowych, np. podczas intensywnych opadów śniegu, dyżurni PZD dysponować będą dodatkowo opłużoną piaskarko-solarka, czterema samochodami ciężarowymi wyposażonymi w pługi oraz dwiema koparko-ładowarkami.

Uwzględniając specyfikę zimowego utrzymania dróg, w celu optymalizacji działań związanych z zimowym utrzymanie dróg obszar powiatu wodzisławskiego podzielono na 6 rejonów utrzymania. Rejony od I do IV obsługiwane są przez przedsiębiorców wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast rejony V i VI obsługiwane są sprzętem własnym PZD.

Mapa dróg Powiatu Wodzisławskiego z informacjami na temat rejonów zimowego utrzymania dróg w sezonie 2023-2024Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi w swojej siedzibie całodobowe dyżury dla dyżurnych zimowego utrzymania dróg, którzy będą monitorować sytuację meteorologiczną oraz warunki na drogach będących w naszym utrzymaniu.

Wszelkie komunikaty o utrudnieniach na drogach będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej PZD oraz lokalnych środków publicznego przekazu. Dodatkowo dla celów zimowego utrzymania dróg uruchomiono całodobowe numery telefonów, pod którymi można zgłaszać interwencje oraz uzyskiwać informacje o warunkach na drogach: 32 451 76 07 w. 25 oraz 508 114 717.

Interwencje można przekazywać również za pośrednictwem poczty elektronicznej:interwencje@pzd-wodzislaw.pl

Kontakt do administratorów pozostałych kategorii dróg (gminnych, wojewódzkich i krajowych) na terenie powiatu wodzisławskiego przedstawiono poniżej:

 1. Autostrada A1 wraz z węzłami, droga krajowa nr 78, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych oddział w Katowicach, tel. 32 258 62 81, fax 32 259 87 10,
 2. Drogi wojewódzkie nr 930, 932, 933, 935, 936, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, tel. 32 781 92 11, fax: 32 781 92 00, koordynator ds. zimowego utrzymania dróg: 728 855 706, dyżurny akcji zima całodobowo: 698 225 932,
 3. Drogi gminne na terenie gminy Godów, tel.: 32 476 50 65, fax: 32 476 51 00,
 4. Drogi gminne na terenie gminy Gorzyce, tel./fax: 32 45 13 056,
 5. Drogi gminne na terenie gminy Lubomia, tel.: 32 4516 128, fax: 32 4516 128 wew. 21,
 6. Drogi gminne na terenie gminy Marklowice, tel. 32 45 92 800, fax. 32 45 92 802,
 7. Drogi gminne na terenie gminy Mszana, tel. 32 47 597 40, fax 32 47 597 60,
 8. Drogi miejskie na terenie miasta Pszów, tel. 32 716 08 99, fax: 32 455 86 36,
 9. Drogi miejskie i powiatowe na terenie miasta Radlin, tel.: 32 459 02 00, fax: 32 459 02 05,
 10. Drogi miejskie na terenie miasta Rydułtowy, tel.: 32 453 74 11, fax: 32 453 74 10,
 11. Drogi miejskie na terenie miasta Wodzisław Śląski, Zarząd Dróg Miejskich, tel. 32 455 61 34, fax. 32 455 49 54.

Jak co roku drogowcy zwracają się do kierowców z apelem o przepuszczanie i udzielanie pierwszeństwa pojazdom zimowego utrzymania dróg, jak też proszą o cierpliwość. Pojazdy służb drogowych w trakcie odśnieżania poruszają się zazwyczaj wolno i są dosyć szerokie, przez co mogą powodować chwilowe utrudnienia na drogach, które jednak dla wspólnego bezpieczeństwa warto zaakceptować. Drogowcy apelują też do kierowców o unikanie sytuacji, w których zaparkowany przez nich na poboczu pojazd uniemożliwiłby przejazd pługu. Niestety przy niedostatecznie odśnieżonych miejscach postojowych to zjawisko dość częste zimą, co w istotny sposób wpływa na pracę ekip odpowiedzialnych za odśnieżenie jezdni.