Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Rada Powiatu Wodzisławskiego V kadencji: 2014 – 2018 - Powiat Wodzisławski

Rada Powiatu Wodzisławskiego V kadencji: 2014 – 2018

 

Wybory do Rady Powiatu V kadencji odbyły się 16 listopada 2014 roku. Rada ukonstytuowała się na I sesji – 26 listopada 2014 roku. Rada Powiatu Wodzisławskiego liczyła 27 radnych.

Skład Rady Powiatu V kadencji:

Prezydium Rady:

 • Przewodniczący: Eugeniusz Wala,
 • Wiceprzewodniczący: Eugeniusz Ogrodnik,
 • Wiceprzewodniczący: Ireneusz Serwotka.

Zmiany w Prezydium Rady podczas XVI sesji Rady Powiatu w dniu 29.02.2016 r.:

 • Przewodniczący: Eugeniusz Wala
 • Wiceprzewodniczący: Eugeniusz Ogrodnik
 • Wiceprzewodniczący: Ryszard Zalewski.

Andreczko Mirosław, Bizoń Leszek, Chlebik-Turek Janina, Dąbek Sylwia,  Góral Mateusz, Grzegoszczyk Jerzy, Kacała Witold*, Kamiński Grzegorz, Kania Andrzej, Krzystała Łukasz, Krzyżak Adam, Maćkowska Danuta, Marcol Roman, Nosiadek Mirosława**, Ogrodnik Eugeniusz, Prus Dariusz, Rybarz Marek, Serwotka Ireneusz, Skatuła Tadeusz, Skowron Arkadiusz, Smuda Krystyna, Stiel Lucyna, Stolarska Joanna, Szymiczek Krystyna***, Wala Eugeniusz, Wojaczek Jadwiga, Zalewski Ryszard.

*Witold Kacała objął mandat 18 grudnia 2015 r. w następstwie wygaszenia mandatu Teresy Glenc przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej (postanowienie  z 4 listopada 2015 r.) w związku z jej wyborem na posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

**Mirosława Nosiadek objęła mandat radnej 29 lutego 2016 r. w następstwie wygaszenia mandatu Dawida Topola w związku ze złożoną przez niego z dniem 1 lutego 2016 r. rezygnacją z pełnienia mandatu radnego i objęciem funkcji wiceburmistrza Miasta Pszów.

*** Krystyna Szymiczek objęła mandat 25 sierpnia 2016 r. w następstwie wygaszenia mandatu Michała Lorka w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji z mandatu radnego z powodu objęcia funkcji Sekretarza Powiatu.

W V kadencji Rady Powiatu Wodzisławskiego funkcjonowało 7 komisji stałych.

Rada Powiatu obradowała na 40 sesjach, podjęła 485 uchwały.

Członkowie Zarządu Powiatu:

 • Przewodniczący Zarządu, Starosta Wodzisławski: Tadeusz Skatuła
 • Wicestarosta: Leszek Bizoń
 • Etatowy Członek Zarządu: Dariusz Prus
 • Członkowie Zarządu: Janina Chlebik-Turek, Dawid Topol.

Zmiany w Zarządzie Powiatu podczas XVI sesji Rady Powiatu w dniu 29.02.2016 r.:

 • Przewodniczący Zarządu, Starosta Wodzisławski: Ireneusz Serwotka
 • Wicestarosta: Grzegorz Kamiński, od 21.12.2017 r.: Danuta Maćkowska
 • Etatowy Członek Zarządu: Leszek Bizoń
 • Członkowie Zarządu: Janina Chlebik-Turek, Danuta Maćkowska (od 21.12.2017 r. wicestarosta), Andrzej Kania (od 25.01.2018 r.).

Pozostali członkowie kierownictwa:

 • Skarbnikiem Powiatu był Mariusz Rakowski,
 • Sekretarzem Powiatu była Grażyna Durczok, od 1.7.2016 r. – Michał Lorek.