Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Rada Powiatu Wodzisławskiego III kadencji: 2006-2010

Rada Powiatu Wodzisławskiego III kadencji: 2006-2010

 

Wybory do Rady Powiatu III kadencji odbyły się 12 listopada 2006 roku. Rada ukonstytuowała się na I sesji – 27 listopada 2006 roku.

Na pierwszym posiedzeniu wybrano przewodniczącego Rady, dwóch wiceprzewodniczących a także Starostę, Wicestarostę i pozostałych członków Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu III kadencji liczyła 27 radnych.

Skład Rady Powiatu III kadencji:

  • Przewodniczący Rady – Eugeniusz Wala
  • Wiceprzewodnicząca- Edyta Cogiel
  • Wiceprzewodnicząca- Krystyna Szymiczek

Bizoń Leszek, Cogiel Edyta, Danielczyk Eugeniusz*, Drosio Marian, Dziewior Grzegorz, Grzywacz Kazimierz , Kamiński Grzegorz, Kostaniuk Bronisław, Kowalski Mieczysław, Majcherek Damian, Małecki Stanisław, Maziarczyk Weronika**, Mitko Wojciech***,Otawa Jolanta, Rączka Bożena Stefania, Rosół Jerzy, Serwotka Ireneusz, Skatuła Tadeusz, Smuda Krystyna, Sobala Tadeusz, Somerlik Czesława, Szymiczek Krystyna, Tomaszewska Jolanta, Torka Jerzy, Wala Eugeniusz, Wojaczek Jadwiga, Żywina Józef.

* od 20.12.2007 r. po wygaśnięciu mandatu radnego Adama Gawędy
** od 26.06.2008 r. po wygaśnięciu mandatu radnego Piotra Cybułki
*** od 25.09.2008 r. po wygaśnięciu mandatu radnej Grażyny Durczok

W Radzie Powiatu Wodzisławskiego III kadencji funkcjonowało 8 komisji stałych.

Rada Powiatu obradowała na 53 sesjach, podjęła 575 uchwały.

Członkowie Zarządu:

  • Przewodniczący Zarządu Powiatu, Starosta – Jerzy Rosół
  • Wicestarosta – Tadeusz Skatuła
  • Etatowy członek Zarządu Powiatu – Damian Majcherek
  • Członkowie Zarządu: Tadeusz Sobala, Mieczysław Kowalski, Grażyna Durczok (do 2008 r.)

Pozostali członkowie kierownictwa:

  • Skarbnikiem Powiatu był Mariusz Rakowski,
  • Sekretarzem Powiatu był Zbigniew Seemann, od 2008 r. – Grażyna Durczok.