Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Rada Powiatu Wodzisławskiego I kadencji: 1998-2002

Rada Powiatu Wodzisławskiego I kadencji: 1998-2002

 

Wybory do Rady Powiatu I Kadencji odbyły się 18 października 1998 roku. Rada ukonstytuowała się na I sesji – 6 listopada 1998 roku. Na pierwszym posiedzeniu wybrano przewodniczącego rady, dwóch wiceprzewodniczących, a także starostę, wicestarostę i pozostałych członków zarządu.

Uroczyste przekazanie Aktu Erekcyjnego Powiatu Wodzisławskiego pierwszemu Staroście Powiatu Jerzemu Rosołowi nastąpiło na Zamku Królewskim w Warszawie 23 listopada 1998 r.

Rada Powiatu Wodzisławskiego I kadencji liczyła 50 radnych.

Skład Rady Powiatu I kadencji:

  • Przewodniczący Rady: Antoni Motyczka
  • Wiceprzewodnicząca: Krystyna Durczok
  • Wiceprzewodniczący: Józef Żywina

Adamek Danuta, Cybułka Piotr, Durczok Grażyna, Durczok Krystyna, Galewski Jan, Gawęda Adam, Grzywacz Kazimierz, Juzek Roman, Kania Andrzej, Karwot Czesław, Kiszka Wiesław, Kniszka Bogusław, Korbica Andrzej, Kowalski Mieczysław, Kozielski Tadeusz, Litwora Lech, Machnik Henryk, Malińska Donata – 30.08.99 uchwałą VIII/76/99 Rada stwierdziła wygasnięcie mandatu radnej, Malik Marek – 27.09.99 uchwałą IX/82/99 wstąpił w skład Rady Powiatu, Małecki Stanisław, Marekwica Janusz, Materzok Jan, Miliczek Leon, Motyczka Antoni, Mrozek Zofia, Mura Alojzy, Newy Kornelia, Ogrodnik Eugeniusz, Okularczyk Marek, Osadnik Alina, Palarz Kazimierz, Pawełek Antoni, Pawlica Piotr, Piechaczek Ludwik, Porembska Małgorzata, Porwoł Leon, Rosół Jerzy, Sobala Tadeusz, Szczęsny Jarosław, Szulik Stanisław, Szymanek Mirosław, Szymiczek Krystyna, Śmieja Piotr, Talaga Jerzy, Tatura Renata, Tomas Antoni, Trzonkowski Kazimierz, Wala Eugeniusz, Wieczorek Maria Antonina, Władarz Joachim, Żywina Józef.

W Radzie Powiatu Wodzisławskiego I kadencji funkcjonowało 11 komisji stałych oraz 2 doraźne (Doraźna Komisja Statutowa oraz Doraźna Komisja ds. Restrukturyzacji Górnictwa i Przeciwdziałaniu Bezrobociu).

Rada Powiatu obradowała na 44 sesjach, podjęła 463 uchwały.

Skład Zarządu Powiatu I kadencji:

  • Przewodniczący Zarządu – Starosta Jerzy Rosół
  • Wicestarosta – Czesław Karwot
  • Etatowy członek Zarządu – Marek Okularczyk
  • Członkowie Zarządu: Kornelia Newy, Eugeniusz Ogrodnik, Stanisław Szulik

Pozostali członkowie kierownictwa:

  • Skarbnikiem Powiatu była Irena Szczeponek,
  • Sekretarzem Powiatu był Zbigniew Seemann.