Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Rada Powiatu Wodzisławskiego IV kadencji: 2010-2014 - Powiat Wodzisławski

Rada Powiatu Wodzisławskiego IV kadencji: 2010-2014

 

Wybory do Rady Powiatu IV kadencji odbyły się 21 listopada 2010 roku. Rada ukonstytuowała się na I sesji – 30 listopada 2010 roku.
Na pierwszym posiedzeniu wybrano przewodniczącego Rady, dwóch wiceprzewodniczących a także Starostę, Wicestarostę i pozostałych członków Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu Wodzisławskiego IV kadencji liczyła 27 radnych.

Skład Rady Powiatu Wodzisławskiego IV kadencji:

  • Przewodniczący Rady – Eugeniusz Wala
  • Wiceprzewodniczący – Dawid Topol
  • Wiceprzewodniczący – Roman Juzek

Brachmańska Katarzyna, Brzonkalik-Skowronek Małgorzata **, Chlebik – Turek Janina, Cybułka Piotr, Drosio Marian, Glenc Teresa, Jakubczyk Daniel, Juzek Roman, Kamiński Grzegorz, Korbica Andrzej*, Krzystała Łukasz, Krzyżak Adam, Lorek Michał, Małecki Stanisław, Połednik Barbara, Prochasek Dawid, Prus Dariusz, Rodak Stefania, Seemann Zbigniew, Serwotka Ireneusz, Skatuła Tadeusz, Stiel Lucyna,  Smuda Krystyna, Szczęsny Jarosław, Tomaszewska Jolanta, Topol Dawid, Wala Eugeniusz, Wojaczek Jadwiga.

*  wygaśnięcie mandatu (uchwała Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XXXVII/370/2013)
** powołana w skład Rady Powiatu Wodzisławskiego uchwałą Nr XXXVIII/374/2013

W IV kadencji Rady Powiatu Wodzisławskiego funkcjonowało 6 komisji stałych.

Rada Powiatu obradowała na 48 sesjach, podjęła 473 uchwały.

Członkowie Zarządu:

  • Przewodniczący Zarządu Powiatu, Starosta – Tadeusz Skatuła
  • Wicestarosta – Dariusz Prus
  • Etatowy członek Zarządu Powiatu – Zbigniew Seemann
  • Członkowie Zarządu: Jolanta Tomaszewska, Andrzej Korbica, Katarzyna Brachmańska (od 2013 r.)

Pozostali członkowie kierownictwa:

  • Skarbnikiem Powiatu był Mariusz Rakowski,
  • Sekretarzem Powiatu była – Grażyna Durczok.