Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Kolejna wspólna inicjatywa na rzecz osób z niepełnosprawnościami w naszym powiecie

Kolejna wspólna inicjatywa na rzecz osób z niepełnosprawnościami w naszym powiecie

Powiatowe Centrum Współpracy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęło współpracę z Powiatowym Publicznym ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Sklep medyczny "Przy Poradni", jaki został uruchomiony przez dyrekcję powiatowych szpitali, będzie wspierać osoby z orzeczeniem w pozyskaniu dofinansowania ze środków, jakimi dysponuje PCPR.

Od lewej dyrektor PCPR Irena Obiegły i dyrektor PPZOZ Krzysztof Kowalik pozujący do zdjęcia
Podczas wczorajszego spotkania dyrektor Centrum Ireny Obiegły wraz z dyrektorem PPZOZ Krzysztofem Kowalikiem ustalono, że Centrum doradzi pracownikom sklepu medycznego uruchomionego przez szpitale na terenie Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl. w zbudowaniu optymalnej dla osób z niepełnosprawnością oferty.
W sklepie będzie można również uzyskać bezpłatnie informację oraz profesjonalną poradę, na jakie dofinansowania ze środków PFRON, jakie są w dyspozycji PCPR mogą liczyć osoby z orzeczeniem w zakresie likwidacji barier, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczne. Pracownicy Centrum będą też w sklepie medycznym pełnić dyżury informacyjne. Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany wkrótce.
Z kolei powiatowe szpitale będą kolportawały na terenie sklepu i Zespołu Poradni materiały informacyjne o uprawnieniach osób z niepełnosprawnościami. Dzięki takiemu wspólnemu działaniu jest szansa na zwiększenie w środowisku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin wiedzy na temat różnych możliwości wsparcia, również finansowego.
Okazuje się bowiem, że bardzo często osoby potrzebujące tego rodzaju wsparcia nie wiedzą o możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych czy też np. ubiegania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wskazują na to statystyki GUS z Narodowego Spisu Powszechnego jednoznacznie ukazujące, że w naszym kraju bardzo wiele osób deklarujących swoją niepełnosprawność nie ma tej kwestii uregulowanej prawnie. To zaś wyklucza je z możliwości korzystania z różnych form pomocy.
Wszystkim życzymy zdrowia, ale w  przypadku wystąpienia takowej potrzeby zachęcamy do korzystania z oferty sklepu medycznego „Przy Poradni” w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 164 tel. 32 45 91 888, jak również z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30, tel. 32 455 14 30.