Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Przypominamy: są środki dla osób z niepełnosprawnościami w programie „Aktywny samorząd”

Przypominamy: są środki dla osób z niepełnosprawnościami w programie „Aktywny samorząd”

Przypominamy, że do 31 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie w Pilotażowym Programie "Aktywny samorząd" skierowanym do osób z niepełnosprawnościami.

logo PFRON

Jaka pomoc i dla kogo?

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. W ramach programu można uzyskać np. pomoc w uzyskaniu prawo jazdy, zakupie i montażu specjalistycznego oprzyrządowania do samochodu, pomoc w zakupie i konserwacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do komunikowania się z otoczeniem, jak również dofinansowanie do zakupu nowego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, protez kończyn na co najmniej III poziomie jakości, a nawet skutera inwalidzkiego.

Z programu można pozyskać również wsparcie na pobyt dziecka osoby o znacznej czy umiarkowanej niepełnosprawności w przedszkolu czy innym miejscu opieki w celu zapewnienia rodzicowi możliwości pracy.

Odrębnym wsparciem jest pomoc w zdobyciu lepszego wykształcenia w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Jak składać wnioski?

Wnioski można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/), w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 (budynek dawnego szpitala powiatowego na Starym Mieście) oraz drogą pocztową.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w  systemie z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać:

Moduł I: nabór wniosków do 31 sierpnia 2022 r.

Moduł II (zdobycie wykształcenia na poziomie wyższym): nabór wniosków do 10 października 2022 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny Samorząd można uzyskać na stronie internetowej PFRON – przejdź (link, nowe okno)