Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

Rozdano nagrody i wyróżnienia

Uroczyste wręczenie Nagród Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury i Sportu odbyło się 23 września w Gościńcu Wodzisławskim. Nagrody w dziedzinie kultury otrzymali wybitni twórcy, artyści, organizatorzy i promotorzy działalności kulturalnej oraz popularyzatorzy kultury. Nagrody w dziedzinie sportu za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym otrzymali zawodnicy, trenerzy i działacze sportowi.

„Ponadnarodowy wymiar i znaczenie zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia – Dni Promocji Zdrowia 2010 w Powiecie Wodzisławskim”

W ramach projektu pt. „Ponadnarodowy wymiar i znaczenie zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia – Dni Promocji Zdrowia 2010 w Powiecie Wodzisławskim”, który Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim realizuje wraz z partnerem – Starostwem Powiatowym w Recklinghausen (Niemcy) zapraszamy 12 września (niedziela) do udziału w imprezie plenerowej na polu biwakowym "Europa" w Olzie. Wydarzenie ma na celu promocję zdrowego stylu życia i zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu wodzisławskiego w odniesieniu do zagadnienia profilaktyki zdrowotnej. Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dotyczące składania ofert na badanie sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2010 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.