Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

Prace osób niepełnosprawnych do kupienia w galerii handlowej w Rybniku

W dniach 25-27 marca w godzinach popołudniowych w galerii handlowej "Focus" w Rybniku odbędzie się kiermasz prac świątecznych wykonanych przy udziale osób niepełnosprawnych zrzeszonych w różnych organizacjach pozarządowych. Jednym z wystawców będą twórcy - osoby niepełnosprawne z terenu powiatu wodzisławskiego, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek z Wodzisławia Śl.

Spotkanie dla przedstawicieli fundacji i organizacji pozarządowych

Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wodzisławskiego zaprasza przedstawicieli fundacji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców z terenu naszego powiatu na otwarte posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 16 marca 2010 roku (wtorek) o godz.16:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92 w Wodzisławiu Śląskim.

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH POKL – 8.1.2

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 26 stycznia 2010 r. w dzienniku regionalnym – „Dziennik Zachodni”, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego dotyczącym wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie została wybrana oferta złożona przez:

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH POKL – 6.1.1

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 26 stycznia 2010 r. w dzienniku regionalnym – „Dziennik Zachodni”, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego dotyczącym wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy została wybrana oferta złożona przez:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2010r. – zakończone

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego działając na podstawie art. 36 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.