POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Samorząd

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu: od lewej Leszek Bizoń, Danuta Maćkowska, starosta Ireneusz Serwotka, Janina Chlebik-Turek, wicestarosta Grzegorz Kamiński

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego: od lewej Leszek Bizoń, Danuta Maćkowska, starosta Ireneusz Serwotka, Janina Chlebik-Turek, wicestarosta Grzegorz Kamiński

Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2,
44-300 Wodzisław Śl.

Telefony:
KANCELARIA przy ul. Bogumińskiej 2
tel.: 32 453 97 10
fax: 32 453 97 12
e-mail: starostwo@powiatwodzislawski.pl

KANCELARIA przy ul. Pszowskiej 92 a (II piętro)
tel., fax: 32 453 99 69

Starosta Ireneusz Serwotka przyjmuje strony w każdą środę od 13.00 do 16.00.
Wicestarosta Grzegorz Kamiński przyjmuje strony we wtorki od 13:00 do 16:00.
Członek Zarządu Leszek Bizoń przyjmuje strony w poniedziałki od 13:00 do 16:00.
Członek Zarządu Janina Chlebik-Turek przyjmuje strony w poniedziałki od 10:30 do 11:30.
Członek Zarządu Danuta Maćkowska przyjmuje strony w środy od 13:00 do 16:00.

Pozostali członkowie kierownictwa Starostwa Powiatowego:

  • Sekretarz Powiatu: Michał Lorek
    tel.: 32 453 97 17
    e-mail: sekretarz@powiatwodzislawski.pl
  • Skarbnik Powiatu: Mariusz Rakowski
    tel.: 32 453 97 34
    e-mail: skarbnik@powiatwodzislawski.pl