POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji (2016-2019)

W dniu 26 października 2016 r. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego powołał Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim III kadencji.

logo powiatuPo przeprowadzonych wyborach przedstawicieli organizacji pozarządowej w skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego weszli:

  1. Witold Kacała – przedstawiciel Rady Powiatu Wodzisławskiego,
  2. Dariusz Prus – przedstawiciel Rady Powiatu Wodzisławskiego,
  3. Mirosława Nosiadek – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,
  4. Michał Lorek – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,
  5. Barbara Jasińska-Musik – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,
  6. Roman Kwaśny – przedstawiciel organizacji Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  7. Sebastian Wystub – przedstawiciel organizacji- Fundacja „Vox Cordis” z Czyżowic,
  8. Anna Białek – przedstawiciel organizacji Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”,
  9. Monika Hejczyk – przedstawiciel organizacji- Fundacja „Akademia Rozwoju Kreatywnego” ,
  10. Piotr Maciuga – przedstawiciel organizacji- Ochotnicza Straż Pożarna Radlin II.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim trzeciej kadencji ukonstytuowała się podczas spotkania w dniu 7 listopada 2016 r. Wtedy też przeprowadzono wybory do prezydium Rady. Przewodniczącym został Sebastian Wystub – reprezentujący Fundację Vox Cordis z Czyżowic, wiceprzewodniczącym Roman Kwaśny – członek Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a sekretarzem Barbara Jasińska-Musik – przedstawiciel Zarządu Powiatu.