Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Zmiana na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach

Zmiana na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach

Po prawie 15 latach kierowania Domem Pomocy Społecznej w Gorzycach dzisiaj dyrektor placówki Ryszard Paweł Nawrocki przeszedł na emeryturę. W imieniu Zarządu Powiatu podziękowania za pracę odchodzącemu dyrektorowi złożył starosta Leszek Bizoń. Równocześnie starosta poinformował, że decyzją Zarządu Powiatu powołano nowego dyrektora placówki, którym została dotychczasowa zastępczyni Nawrockiego Maria Janeta.

pożegnanie dyrektora Nawrockiego

Doceniając zasługi odchodzącego dyrektora, starosta Leszek Bizoń powiedział, że serdecznie dziękuje mu za lata pracy w powiecie, za otwartość oraz za wszystko, co Ryszard Paweł Nawrocki zrobił dla Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach i całej powiatowej pomocy społecznej. Do życzeń i podziękowań dołączyli też pozostali członkowie zarządu uczestniczący w spotkaniu: wicestarosta Tadeusz Skatuła, a także resortowo odpowiedzialna za pomoc społeczną członkini zarządu Krystyna Kuczera.

Z dyrektorem pożegnała się również Irena Obiegły, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Przypomniała, że była ona pierwszą osobą w powiecie na zawodowej ścieżce dyrektora Nawrockiego. – Życzę Panu dużo zdrowia, wszelkiego dobra, o którym Pan marzy i myśli. Dziękuję za te wspaniałe piętnaście lat w imieniu swoim i wszystkich pracowników – powiedziała Obiegły.

Świeżo upieczony emeryt również wyraził wdzięczność obecnym. – Bardzo chciałbym wszystkim państwu i każdemu z osobna serdecznie podziękować. Te lata mojej dobrej współpracy z państwem pozostaną głęboko w moim sercu i pamięci zapisane. Nie byłoby to możliwe, gdybyście nie byli tak bardzo życzliwi i wyrozumiali. Składam bardzo duże podziękowania pani dyrektor Obiegły, z którą przez ten czas współpracowałem. Wielkie słowa uznania i szacunek kieruję również pod adresem mojej zastępczyni Marii Janety, która dzięki uprzejmości tego zarządu będzie kontynuowała dzieło, które przez tyle lat było pielęgnowane – powiedział odchodzący dyrektor.

Do słów Nawrockiego nawiązał starosta, który oficjalnie poinformował, że decyzją Zarządu Powiatu Maria Janeta została powołana na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach. – Chcemy, aby to wszystko, o czym pan dyrektor mówił: i te działania, i to dobro, które w placówce się działy, było kontynuowane. Stąd dzisiejsza decyzja Zarządu o powołaniu pani Marii na stanowisko dyrektora DPS w Gorzycach – powiedział starosta. – Życzę przynajmniej takich sukcesów, jakie miał odchodzący dyrektor, jakie mieliście wspólnie, a także aby ta współpraca z Zarządem Powiatu przebiegała bez problemów – dodał Bizoń.

Maria Janeta z gorzyckim domem pomocy społecznej związana jest zawodowo od początku jego istnienia, tj. od 1994 r. Przez ostatnie szesnaście lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Nowa pani dyrektor jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła również specjalizacyjne studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej, a także zarządzania zasobami ludzkimi oraz mediacji i negocjacji społecznych.

Z kolei Ryszard Paweł Nawrocki przez 45 lat działalności zawodowej związany był ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Początkowo pracował w spółdzielni inwalidów, następnie w domach pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, a w ciągu ostatnich niemal piętnastu lat kierował Domem Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach. Za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r. został wyróżniony złotym Krzyżem Zasługi.

Pracując w Gorzycach odchodzący dyrektor – poza codziennym zarządzaniem placówką – działał też na rzecz integracji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ze środowiskiem lokalnym. Nawiązał m.in. ścisły kontakt z cieszyńskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Głównym celem współpracy była integracja mieszkańców DPS Gorzyce dotkniętych tą chorobą z osobami ze środowiska. Za tę działalność otrzymał Tytuł Ambasadora SM. Dzięki różnym inicjatywom kulturalno-rekreacyjnym mieszkańcy Domu mieli też okazję integrować się z mieszkańcami Gorzyc.

Nawrocki podejmował też działania na rzecz wzmocnienia potencjału kadrowego oraz wymiany doświadczeń z innymi placówkami z Polski i Czech. Bardzo mocno rozwijał zwłaszcza współpracę z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej z terenu Republiki Czeskiej, co zaowocowało wspólną realizacją 3 projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

W okresie, w którym pełnił funkcję dyrektora, w DPS Gorzyce podjęto szereg inwestycji w infrastrukturę placówki. Zmodernizowano na bardziej ekologiczne ogrzewanie budynków, w których wykorzystano proces kogeneracji wspomagany panelami słonecznymi (inwestycję zrealizowano w ramach unijnego projektu „Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach”). Wyremontowano też kuchnie placówki i wyposażono je w nowoczesny sprzęt. Przeprowadzono też termomodernizację segmentów A i B, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego.

Zainwestowano też w komfort mieszkańców i likwidację barier. Dzięki wsparciu finansowemu PFRON zmodernizowano m.in. łazienki przy pokojach, a także zakupiono 2 samochody osobowe do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Dostosowano ponadto łazienki ogólnodostępne oraz wymieniono drzwi wejściowe na automatycznie otwierane.

Za czasów Ryszarda Pawła Nawrockiego, z inicjatywy mieszkańców placówki, nadano jej imię Papieża Jana Pawła II. Do kaplicy Domu sprowadzono zaś relikwie patrona. Sam DPS stał się natomiast miejscem, w którym podejmowano tematy związane z potrzebami seniorów i osób z niepełnosprawnościami, organizując m.in. środowiskowe konferencje na ten temat.